medicijngebruik,

Fout medicatiegebruik maakt nog steeds veel slachtoffers

Vooral oudere, kwetsbare mensen maken nog steeds veel fouten bij het innemen van medicijnen. Jaarlijks overlijden als gevolg hiervan zo’n duizend mensen. Bovendien leidt verkeerd medicijngebruik jaarlijks tot zo’n 50.000 ziekenhuisopnames. Volgens de website Licht op Zorg is de helft van de fouten te vermijden. Daar moet iets aan gebeuren, vindt de minister van Volksgezondheid.
 
In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid schrijft een groep van vijftig artsen, apothekers, verpleegkundigen, paramedici, assistenten en patiënten de komende maanden een plan om verkeerd medicijngebruik terug te dringen. Het niveau van de zorg in Nederland is goed, maar staat volgens het ministerie in schril contrast met het aantal incidenten door slecht medicijngebruik. Er wordt veel aan gedaan, maar niet genoeg: het aantal opnames en sterfgevallen, die vermeden hadden kunnen worden, neemt niet af. En dat is pijnlijk.
 
Veilig medicijngebruik maakt het nodig, dat er een meditatieoverzicht is. En bovenal een goede overdracht. Bij medicijngebruik zijn immers heel wat hulpverleners betrokken: artsen, apothekers, thuiszorg, noem maar op. Zo werken in West-Friesland apothekers en huisartsen samen om nierschade door medicijngebruik toe voorkomen.
 
De eerder genoemde groep van vijftig werkt aan drie thema’s: goede medicatieoverdracht, optimaliseren van medicijngebruik en meer samenwerking tussen alle disciplines.

Geef een reactie

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA
Voer de CAPTCHA in om aan te tonen dat dit geen geautomatiseerde actie is.