default-header
HomeNieuwsEuropees advies transplantatierichtlijnen openbaar

Europees advies transplantatierichtlijnen openbaar

maandag 28 december 2009, door Hartpatiënten Nederland

De Europese Unie heeft het Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen,
bestemd voor transplantatie, gepubliceerd.

De Europese Unie heeft het Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen,
bestemd voor transplantatie, gepubliceerd. De definitieve versie van dit advies dateert al van 10 juni 2009, maar is nu voor iedereen beschikbaar.
De Raad van Europa heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité gevraagd om een advies met betrekking tot richtlijn die voor transplantaties in heel Europa moet gaan gelden. Het Comité heeft dat advies in juni gegeven. Daarin staat onder andere dat orgaandonatie in de EU gebaseerd moet zijn op vrijwillige en onbetaalde donatie, altruïsme van de donor en solidariteit tussen donor en ontvanger. Elke poging tot handel in organen moet in alle lidstaten bij wet verboden zijn en het smokkelen van organen voor transplantatie moet overal zwaar worden bestraft.

Lees verder op Niernieuws.nl
 

 


Geef een reactie