default-header
HomeNieuwsChronisch ziek of gehandicapt? Wanneer krijgt u wat in 2010

Chronisch ziek of gehandicapt? Wanneer krijgt u wat in 2010

woensdag 31 maart 2010, door Hartpatiënten Nederland

Bent u chronisch ziek of gehandicapt? Dan kunt u een algemene tegemoetkoming krijgen in de meerkosten die u maakt.

Dit regelt de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). De hoogte van de algemene tegemoetkoming is afhankelijk van uw leeftijd, de zorg die u ontvangt en of u thuis woont of in een zorginstelling. U hoeft niets te doen om een tegemoetkoming te ontvangen. Het bedrag waar u recht op hebt wordt automatisch op uw rekening bijgeschreven.
Verder biedt de Wtcg een korting op de eigen bijdrage die u betaalt voor de AWBZ of de Wmo, en hebben ouderen en arbeidsongeschikten recht op een financiële compensatie. En ten slotte kunt u specifieke zorgkosten aftrekken bij uw belastingaangifte.

In 2010 zijn er vier momenten wanneer u een bedrag kunt verwachten. Wanneer krijgt u wat?

April 2010

Heeft u in 2009 een eigen bijdrage betaald voor AWBZ zorg zonder verblijf of zorg in het kader van de Wmo?
Dan heeft u recht op een korting op de eigen bijdrage. De korting over 2009 ontvangt u in één keer achteraf in april 2010. Vanaf 2010 wordt de korting meteen verrekend op de factuur.

April – juni 2010

Heeft u voor 1 april 2010 aangifte gedaan bij de belastingdienst?
Dan kunt u voor 1 juli 2010 bericht ontvangen over de aanslag inkomstenbelasting 2009,  inclusief de aftrek van specifieke zorgkosten.

Juli – september 2010

Bent u arbeidsongeschikt?
Dan ontvangt u de jaarlijkse tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten van het UWV, mits u aan de voorwaarden voldoet.

November – december 2010

Bent u chronisch ziek of gehandicapt?
Dan ontvangt u in de periode november-decem ber 2010 de algemene tegemoetkoming over 2009, mits u aan de voorwaarden voldoet.

Meer informatie

Meer informatie over de Wtcg en de daarbij geldende voorwaarden kunt u vinden op WTCG.info.


Geef een reactie