Belangrijke oorzaak hoge bloeddruk ontdekt

Een internationaal team van wetenschappers heeft een van de oorzaken van primaire hypertensie of hoge bloeddruk ontdekt. Bovendien ontdekte het team, onder leiding van onderzoekers van de Universiteit Maastricht/Maastricht UMC+, dat deze oorzaak behandeld kan worden met reeds geregistreerde geneesmiddelen die nu voor andere aandoeningen worden gebruikt. Voor hoge bloeddruk was tot nu toe slechts symptoombestrijding mogelijk, omdat het mechanisme dat primaire hypertensie (95 procent van alle gevallen) veroorzaakt, onbekend is. De resultaten zijn bekend gemaakt in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS Biology.

Hypertensie

Hoge bloeddruk verhoogt het risico op een hartinfarct, beroerte of hartfalen. Daarmee is hypertensie een van de belangrijkste oorzaken van sterfte of blijvend letsel in de wereld. Maar in 95 procent van alle gevallen is het moleculaire mechanisme dat hypertensie veroorzaakt niet bekend. Als gevolg hiervan worden patiënten vaak behandeld met medicijnen die de bloedvaten wijder openzetten en zo alleen de symptomen van hoge bloeddruk bestrijden, maar de oorzaak onbehandeld laten. De meeste patiënten blijven daarom kampen met de langetermijngevolgen van hypertensie, zoals hartaanvallen of beroertes. Daarentegen kan de oorzaak van hoge bloeddruk die de Maastrichtse wetenschappers nu hebben gevonden, behandeld worden met bestaande en al geregistreerde geneesmiddelen. “Met steun van de European Society of Hypertension hebben we een geweldig team van klinische onderzoekers samengesteld. Op dit moment wachten we op de definitieve goedkeuring van de financiering om de internationale HYPERNET-studie uit te voeren, waarmee we de doeltreffendheid van onze behandeling willen testen”, aldus prof. dr. Harald Schmidt, hoogleraar Farmacologie aan de Universiteit Maastricht.

Zuurstofradicalen

Wetenschappers vermoedden al langer dat hypertensie het gevolg is van zuurstofradicalen in de wanden van bloedvaten, die de beschermende, maar zeer gevoelige zogenaamde cGMP-signaalroute verstoren. Normaal gesproken helpt deze signaalroute om vernauwing van de slagaders en trombosevorming te voorkomen. Het onderzoeksteam gebruikte big data om het Nox5-eiwit te identificeren als de belangrijkste bron van deze zuurstofradicalen. Bij een groep patiënten met hoge bloeddruk ontdekten de onderzoekers inderdaad hogere niveaus van Nox5. Dit eiwit is specifiek voor mensen en wordt niet aangetroffen bij proefdieren zoals muizen of ratten. Maar toen de wetenschappers muizen genetisch zo manipuleerden dat ze wél het menselijke Nox5-eiwit konden bevatten, ontwikkelden deze dieren bij veroudering ook ernstige hypertensie en een verminderde bloedvatfunctie. Dat gebeurde omdat het eiwit bij de muizen eveneens de cGMP-signalering verstoorde. De interactie van het Nox5-eiwit en de cGMP-signaleringsroute is daarmee dus het eerste oorzakelijke mechanisme van primaire hypertensie dat bij mensen is geïdentificeerd. “Het is fascinerend om te zien hoe de systeemgeneeskunde de oorsprong kan ontrafelen van ziekten die we voorheen alleen konden karakteriseren op basis van symptomen, zoals primaire hypertensie”, zegt prof. dr. Martin Paul, voorzitter van de Universiteit Maastricht en gekend expert op het gebied van hypertensie. “Ik ben ook blij dat deze publicatie een prachtig voorbeeld is van team science, waarin gerenommeerde wetenschappers van over de hele wereld samenkomen onder leiding van professor Schmidt en zijn Maastrichtse onderzoeksgroep.”

Bron: Universiteit Maastricht

Inspectie roept vervuilde metformine terug

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft een aantal partijen metformine van de markt gehaald. De medicijnen bevatten volgens de inspectie te grote hoeveelheden van de schadelijke stof NDMA. De inspectie zegt dat alleen deze partijen van het diabetesmedicijn verontreinigd zijn. Buiten deze partijen voldoet metformine wel aan de normen.

Volgens de inspectie is er overigens geen risico voor patiënten die de verontreinigde metformine hebben gebruikt. Metformine werd de afgelopen drie maanden onderworpen aan een groot Europees onderzoek, waarbij alle fabrikanten hun medicijnen lieten testen op de aanwezigheid van NDMA. Zo’n test is sinds 1 november verplicht. Enkele partijen van drie merken bevatten te veel van deze stof. Het gaat om de merken Centrafarm, Consilient Health en TEVA.

Deze partijen worden teruggeroepen. Apothekers weten welke partijen worden teruggeroepen. Patiënten kunnen hun medicijn daar omruilen voor een gelijkwaardig geneesmiddel.

De gratis pneumokokkenprik; baat het niet dan schaadt het niet

Baat het niet dan schaadt het niet. Dat is het antwoord dat we geven aan de vele mensen die ons bellen over de gratis pneumokokkenprik. Iedereen die geboren is tussen 1-1-1941 en 31-12-1947 heeft hiervoor een uitnodiging van de huisarts gekregen.

We vroegen huisarts Hans van Der Linde om zijn visie en advies. Van der Linde laat ons weten dat er best twijfels zijn over nut en noodzaak van pneumokokkenvaccinatie, maar dat vanwege het stimuleren van het immuunsysteem het vaccin mogelijk wel iets helpt om een Corona-infectie ongeschonden door te komen.

Inentingen activeren het immuunsysteem en leiden tot minder kans op fatale afloop van een Covid-19 infectie als het immuunsysteem in de tweede fase van de ziekte op hol slaat. Dat geldt dus ook voor influenzavaccinaties, aldus Van der Linde.

Zoenen
En hij voegt hieraan toe: “We krijgen dit jaar net als in Australië en Nieuw Zeeland vrijwel geen griep, omdat voor de transmissie van het influenza-virus meer nodig is dan mensen die afstand houden. Daarvoor heb je Franse toestanden nodig, waar je ‘s-morgens je 20 vrouwelijke collega’s zoent en ‘s-avonds weer.”

“Niemand hoeft zich daarom dit jaar te laten vaccineren tegen influenza, maar het zal tot op zekere mate de mensen beschermen die ernstige Covid-19 krijgen. Dat is getalsmatig ook nog geen reden om je te laten vaccineren want het gaat om geringe bescherming voor een te verwaarlozen aantal doden als je niet tot een risicogroep behoort. “

Cholesterol is geen boeman, maar een helende stof

De huidige visie op hart- en vaatziekten klopt niet en moet worden herzien. Dat blijkt uit onafhankelijk journalistiek onderzoek dat Daan de Wit presenteert in zijn boek De cholesterolmythe.

Het boek is gebaseerd op gesprekken met artsen en wetenschappers, het spitten in talloze onderzoeken naar cholesterol en zelfs onderzoek naar onderzoek. De cholesterolmythe presenteert een radicaal andere visie op het ontstaan, voorkomen en zelfs deels omkeren van hart- en vaatziekten.

De lichaamseigen stof cholesterol is niet de boeman waarvoor die nu vaak wordt uitgemaakt, maar heeft juist een positieve, helende invloed, argumenteert het boek. Wat de vraag oproept wat er dan precies aan de hand met de 2,1 miljoen gebruikers van cholesterolverlagende medicijnen. Het antwoord op die vraag en wat zij kunnen doen om hun ziektebeeld positief te beïnvloeden, maakt De Wit (50) op heldere wijze duidelijk in De cholesterolmythe.

Meerdere deskundigen waarschuwen in het boek tegen cholesterolverlagende medicijnen, omdat deze het probleem dat ze moeten verhelpen onvoldoende aanpakken: jaarlijks sterven er wereldwijd bijna 18 miljoen mensen aan hart- en vaatziekten – dat is meer mensen dan er in Nederland wonen. Sterker, stellen de geciteerde experts, vaak hebben statines een negatieve invloed op de gezondheid, in plaats van die te bevorderen. Het zijn controversiële visies waarvoor in het boek even interessante als relevante argumenten worden aangedragen.

Soms zijn de standpunten van de deskundigen die worden aangehaald tegenovergesteld aan wat we gewend zijn te horen. Bijvoorbeeld: hoe hoger je cholesterol, hoe groter je overlevingskansen. Of: wil je als oudere langer leven, zorg dan dat je cholesterol niet te laag is. De cholesterolmythe bevat opvallend veel bronnen en is gedegen onderbouwd.

Het boek is opgedeeld in drie delen:

  1. Opkomst en ondergang van de cholesterolmythe
  2. Moedwillige misleiding
  3. Wat je zelf kunt doen voor de gezondheid van je hart en vaten

Het boek toont aan dat de focus op cholesterol en cholesterolverlaging niet de juiste is. De aandacht zou volgens de geciteerde deskundigen moeten gaan naar het voorkomen van beschadigingen in de slagaders. Er zijn verschillende natuurlijke manieren om dit te doen, laat De Wit zien in het derde deel van het boek.

Moedwillige misleiding
Ondanks de beschikbare kennis over cholesterol en hart- en vaatziekten schrijven veel artsen regelmatig statines voor. Dit komt volgens De Wit omdat zij niet altijd goed op de hoogte zijn van de feiten. Die laten zien dat de huidige cholesteroltheorie gebaseerd is op gebrekkige en achterhaalde wetenschap. Waar nog bij komt dat onderzoek naar onderzoek, gepresenteerd in het boek, aantoont dat er sprake is van een cholesterolmythe die deels zelfs steunt op moedwillige misleiding.

De Wit spreekt van moedwillige misleiding waar het gaat om het erdoor jassen van statines. De cijfers waarmee geschermd wordt om statines door je strot te duwen, blijken voor een belangrijk deel gemanipuleerd.

Wat erger is, de industrie en veel artsen doen er nog een schepje bovenop. “The lower, the better” heet het tegenwoordig, waarmee bedoeld wordt dat het cholesterolniveau nóg lager moet. Daarvoor zijn peperdure en sterke cholesterolverlagers nodig (kassa dus voor de industrie). Die zijn in de meeste gevallen zinloos, schadelijk en duur, blijkt uit het boek. Statines dragen in sommige gevallen zelfs bij aan het ontwikkelen van diabetes, zodat je dubbel in de aap gelogeerd bent.

Het grootste medische schandaal
Opvallend is het citaat in het boek van een wetenschapper die onderzoek doet naar familiaire hypercholesterolomie: “Het gros van deze mensen met torenhoge cholesterolwaarden wordt hoogbejaard met schone bloedvaten. Dat bewijst dat een hoog cholesterolgehalte niet de gevaarlijke factor is, zoals producenten van cholesterolverlagers er al tientallen jaren inhameren.” Dat pushen van statines is “het grootste medische schandaal” in onze moderne geschiedenis, vindt deze wetenschapper. De cholesteroltheorie is een cholesterolmythe, gebaseerd op drijfzand, toont het boek aan. Een mythe waaraan de industrie vele miljarden verdient.

Het boek bevat een verhelderende vergelijking. De Wit: “Als er ergens brand is, staat de brandweer erbij. Als we de redenering van de industrie volgen zou je denken dat de brandweer de brand heeft veroorzaakt. Onwaar natuurlijk, de brandweer bestrijdt de vlammen. Precies zo is dat met cholesterol.”

Tegelijk is een overschot aan cholesterol niet de bedoeling. Hoe dit te voorkomen of te verhelpen wordt besproken in het boek aan de hand van praktische voorbeelden. Daaruit blijkt dat het mogelijk is om zonder medicatie en op basis van natuurlijke middelen concrete stappen te kunnen zetten ter preventie. En iemand die al ziek is kan het proces remmen en soms zelfs omkeren.

In het boek aangehaalde onderzoekers pleiten onder meer voor het slikken van vitamine C tegen aderverkalking, evenals vitamine K2 en de lichaamseigen stof Q10. Tekorten aan deze stoffen dragen namelijk vaak bij aan het verzwakken van de vaatwanden van de slagaders. Het derde deel van het boek is volledig gewijd aan de onderwerpen preventie en herstel.

Je kunt het boek bestellen via de betere boekhandel of bij bol.com, waar ook de inleiding van het boek te lezen is. Voor de prijs (€ 23,50) hoef je het niet te laten!

Daan de Wit (1969) is redacteur voor televisie, documentaire en tijdschrift en schreef vier onderzoeksjournalistieke boeken, waaronder Weet wat je eet, Dossier Mexicaanse griep en De cholesterolmythe. Epidemioloog Dick Bijl schreef de tekst op de omslag.

24 uur per dag bereikbaar.

Virtuele assistent “Yara”

Samen met SmartMediBots ontwikkelt Hartpatiënten Nederland momenteel een virtuele assistent. Deze ‘nieuwe medewerker’ helpt hartpatiënten wegwijs te worden in de wereld van de cardiologie. Graag stellen wij u voor aan Yara. Virtuele assistent “Yara” 24 UUR PER DAG BEREIKBAAR

Jan Verstegen van Eerstestap, het bedrijf achter SmartMediBots en betrokken bij de bouw van de virtuele assistent, vertelt: “We zitten nu in fase één en gaan de uitdaging aan om in de loop der jaren hartpatiënten steeds beter en van meer informatie en advies te voorzien. We willen er voor zorgen dat Yara patiënten kan helpen antwoord te vinden op prangende vragen, en daardoor van toegevoegde waarde is.

Steeds slimmer

De virtuele assistent is straks de hele dag beschikbaar via de website van Hartpatiënten Nederland. ‘Gaandeweg wordt Yara steeds slimmer. De virtuele assistent leert doorlopend bij, en kan op steeds meer vragen een antwoord geven. Mocht Yara een vraag namelijk niet kunnen beantwoorden, wordt deze doorgespeeld naar collega’s. Later wordt de virtuele assistent dan weer geüpdatet met die informatie.”

Videobellen

De virtuele assistent is beschikbaar op zowel het openbare gedeelte van de website als in het gedeelte dat alleen beschikbaar is voor donateurs. Voor donateurs is de virtuele assistent uitgebreider. Zo is
het onder andere voor donateurs mogelijk een medisch consult in te plannen via Yara. Dit medisch videoconsult wordt uitgevoerd in een digitale spreekkamer met een medewerker van Hartpatiënten
Nederland. Eigenlijk krijgen donateurs dus nog een extra cadeautje.”

Fijne collega

Onze ambitie was om de eerste versie van Yara begin oktober beschikbaar te hebben. “Er werd hard gewerkt aan het verzamelen van alle informatie én het creëren van een leuke en fijne medewerker en collega. We streven ernaar om onze donateurs zo snel mogelijk op deze manier te kunnen helpen.”

Tekst: Laura van Horik

Verkeerde maten hartkleppen?

Argos (VPRO en Human), onderzoeksprogramma van NPO Radio 1 en online onderzoeksplatform Follow the Money doen onderzoek naar mogelijk verkeerde maatvoering van hartkleppen. Veel leveranciers van hartkleppen hanteren mogelijk onjuiste maten voor hun hartkleppen: de hartklep zou in werkelijkheid kleiner blijken te zijn dan op de verpakking vermeld staat. Patiënten kunnen gezondheidsrisico’s lopen als ze een verkeerde klepmaat geïmplanteerd krijgen.

 

Bent u hartpatiënt die een verkeerde maat hartklep geïmplanteerd heeft gekregen, dan komt Argos graag met u in contact. Daarvoor kunt u een mail sturen naar meldpunt@hartpatienten.nl

 

Uw informatie wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.

Vervuilde diabetesmedicijnen

Nederlandse toezichthouders onderzoeken de vervuiling van het diabetesmedicijn metformine van het merk Mylan. Het onderzoek moet uitwijzen of er een terugroepactie nodig is, aldus de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGZ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) in een gezamenlijke verklaring. Aanleiding is het resultaat van Amerikaans laboratoriumonderzoek in opdracht van Zembla en NRC. Daaruit blijkt dat pillen van Mylan een kankerverwekkende stof bevatten, waarvan de concentraties boven de veilige limiet liggen. Het gaat om tabletten van vier verschillende partijen (batches).

 

Beide media lieten vijftig tabletten van 500, 850 en 1000 milligram metformine van vijf merken analyseren op de aanwezigheid van NDMA. Uit dierproeven blijkt deze stof kankerverwekkend, reden waarom er een strenge internationale limiet is voor NDMA

De helft van de onderzochte tabletten bevat geen traceerbare NDMA. In de andere helft verschilt de hoeveelheid, maar blijven de concentraties in de meeste gevallen onder de veiligheidslimiet. Alleen de pillen van Mylan springen er negatief uit.

 

Voor meer informatie en om de uitzending terug te kijken: https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/vervuilde-diabetes-medicijnen-in-omloop

Voor meer artikelen klik hier

 

Het Fitte Brein

Er is een sterke verbinding tussen hart en brein en beiden staan aan dezelfde risico’s zoals hoge bloeddruk, diabetes en hoog cholesterol (LDL-C) bloot. In de Masterclass “Het Fitte Brein” legt Prof. Dr. Erik Scherder (hoogleraar neuropsychologie) uit wat er voor nodig is om het brein op alle leeftijden fit te houden.

Om de sterke verbinding tussen hart en brein vanuit cardiologisch oogpunt uit te leggen, is er tijdens deze Masterclass een gastoptreden van Prof. Dr. Leonard Hofstra. Leonard is cardioloog en hoogleraar.

 

Kijk allemaal op woensdag 4 november om 21.40 op NPO 1. Het belooft een interessante uitzending te worden!

Vitamine D

In de media verschijnen steeds meer verhalen over de rol van vitamine D in de strijd tegen corona. Zo roepen experts de bevolking op om deze te gaan slikken.

 

Zo zou je volgens diverse deskundigen door het slikken van vitamine D een hogere weerstand krijgen waardoor je minder kans loopt om corona te krijgen. En als je onverhoopt toch besmet raakt, dan zou de ziekte weleens minder heftig kunnen verlopen.

 

Hoogleraar immunologie Huub Savelkoul legt aan de hand van 5 vragen uit waarom het een goed idee is om extra vitamine D te nemen.

 

Vraagt u zich bijvoorbeeld af of u echt vitamine D moet gaan slikken en of het beschermt tegen een COVID infectie? Of dat er wetenschappelijk bewijs voor is en of het slikken ervan eventueel nadelen heeft? Op die vragen krijgt u allemaal antwoord: https://www.wur.nl/nl/nieuws-wur/Show/5-vragen-over-de-invloed-van-vitamine-D-op-corona.htm

Voor meer artikelen klik hier

Mijn Hart: de Aortaklep

Peyman Sardari Nia, cardiothoracaal chirurg
Mijn Hart: de Aortaklep

In een serie artikelen, onder de kop “Mijn Hart”, geef ik uitleg over de functie en de aandoeningen van de meest belangrijke anatomische structuren van het hart. In de vorige editie heb ik het uitgebreid over de mitraalklep gehad. Deze editie wil ik graag wijden aan de aortaklep.

Zoals eerder uitgelegd bestaat het hart in principe uit twee pompen in een serie in eenzelfde behuizing. De rechterpomp ontvangt het zuurstofarme bloed van het lichaam en pompt dit naar de longen. De linkerpomp ontvangt het zuurstofrijke bloed van de longen en pompt het bloed naar het lichaam. Elke pomp heeft een collectiekamer voor het bloed (de boezem oftewel het atrium) en een eigenlijke pomp (de kamer oftewel het ventrikel).

De kamers hebben een inlaat- en uitlaatklep. De uitlaatklep van de linkerkamer is de aortaklep. Het linkersysteem is veel sterker dan het rechtersysteem, doordat de linkerpomp het volledige lichaam moet voorzien van het bloed. Dit in tegenstelling tot de rechterpomp, die alleen de longen voorziet. Er is daardoor meer druk in het linkersysteem, met als gevolg dat de kleppen van het linkerhart sneller slijten.

----

Als lid van Hartpatiënten Nederland heeft u onbeperkte toegang tot alle Premium-artikelen op hartpatienten.nl. Het enige wat u hiervoor hoeft te doen is inloggen op uw profiel. Het zijn artikelen waar we trots op zijn en die we graag met u als trouwe lezer delen.