Alle beetjes helpen

Onze donateurs ondersteunen Hartpatiënten Nederland graag. Maar zij doen dat waarschijnlijk het liefst op een slimme manier en zonder al te veel rompslomp. We zetten de mogelijkheden op een rij.

Veel mensen stoppen lukraak in elke collectebus een paar euro. Of ondertekenen zonder nadenken, acceptgiro’s voor een goed doel. Prima natuurlijk, want als het goed is doen die doelen veel goeds met uw geld. Maar het kan slimmer. Als u het structureler aanpakt, betaalt de fiscus flink mee aan uw donaties. Giften zijn namelijk, onder bepaalde voorwaarden, aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

U moet ze dan wel kunnen aantonen met een schriftelijk bewijs. Dat betekent dat u alle bedragen nauwgezet moet bijhouden. De vraag is of u die moeite neemt als een collectant van een goed doel aan de deur komt. Daarnaast is een gift alleen aftrekbaar als het een ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI) is. ANBI’s worden er op gecontroleerd dat zij zich voor tenminste 90% richten op het algemeen nut. Bovendien moeten ze voldoen aan strengere integriteitseisen. Ook Stichting Hartpatiënten Nederland is een ANBI. Dat heeft als bijkomend voordeel dat wij over uw schenking geen schenk- of erfbelasting zijn verschuldigd. Wij kunnen dus het volledige bedrag inzetten voor ons goede werk.

Aftrekpost

Het totaal aan donaties moet ook nog boven de drempel van 1 procent van het gezamenlijke inkomen van u en uw eventuele partner uitkomen, wilt u ze kunnen aftrekken. Stel, u verdient samen € 50.000,-. In totaal schenkt u € 1.000,- aan goede doelen. U kunt dan € 500,- opvoeren als aftrekpost, want de drempel (1 procent van € 50.000,-) is niet aftrekbaar.

Haalt u die drempel niet, overweeg dan de gift voor het komende jaar alvast dit jaar te doen. Zo heeft u maar één keer te maken met de drempel en kunt u dus meer aftrekken.

Wilt u in bovengenoemd voorbeeld € 400,- doneren, dan komt u niet aan de drempel van €  500,-. Doneert u in december alvast de € 400,- die u voor 2013 van plan was, dan is de totale gift in 2012 € 800,-. En mag u dus € 300,- opvoeren als aftrekpost. Bij 42 procent inkomstenbelasting krijgt u € 126,- terug van de fiscus.

U kunt veel rompslomp voorkomen door in de vorm van een lijfrente te schenken. Daarmee is de volledige gift aftrekbaar, zónder drempel. Dit kan alleen als u minstens vijf jaar lang een vast bedrag per jaar doneert aan hetzelfde goede doel. Zo’n periodieke schenking moet wel vastliggen in een notariële akte. Omdat wij erg blij zijn met uw vaste gift, nemen wij de kosten daarvan graag voor onze rekening.

Nalatenschap

U kunt een goed doel ook opnemen in uw testament. Zeker als u geen partner en/of kinderen hebt, kan dat een goede optie zijn. Een goed doel ligt gevoelsmatig vaak dichterbij dan een achternicht of tante die al jaren uit beeld is. U kunt ook een (klein) deel van uw vermogen nalaten aan Hartpatiënten Nederland, bijvoorbeeld door een legaat op te nemen in uw testament. Alle beetjes helpen.

Wat veel mensen niet weten, is dat ze Stichting Hartpatiënten Nederland ook kunnen aanstellen als executeur. Een executeur is verantwoordelijk voor de afwikkeling van een nalatenschap. Hij of zij voert de laatste wil van de overledene uit. Natuurlijk kunt u daar een familielid of vriend voor aanwijzen, maar niet iedereen wil daar zijn naasten mee opzadelen. Want een simpel erebaantje is het zeker niet: het kost aardig wat tijd en bovendien vereist het de nodige fiscale en juridische kennis.

Om de executeurstaak nog beter uit te kunnen voeren heeft één van onze medewerkers, Marly van Overveld, dit jaar de ‘Leergang Executele’ afgerond: een gespecialiseerde executeurs-opleiding. Door de opgedane kennis kan Marly uw wensen nóg beter behartigen. Aarzelt u niet om te bellen als u vragen heeft op dit gebied.

Goed om te weten:

 • Iets te vieren en geen behoefte aan bloemen, wijn en stapels boekenbonnen?
  Vraag uw genodigden een bijdrage voor Hartpatiënten Nederland.
  Bel ons op 085 081 1000 en we helpen u graag bij het regelwerk.
 • Let op: veel mensen doneren geld aan de Hartstichting, terwijl ze in de veronderstelling zijn Hartpatiënten Nederland te ondersteunen. Deze naamsverwarring willen wij uiteraard graag voorkomen. Bij twijfel, bel ons gerust.

 

Tekst: Heidi Klijsen

Voordelig doneren

Voordelig doneren

door: Heid Klijsen

Wie via een vijfjarige lijfrente doneert, kan z’n giften volledig aftrekken. Stichting Hartpatiënten betaalt de notariskosten.

Stichting Hartpatiënten Nederland is voor haar inspanningen volledig afhankelijk van uw financiële ondersteuning. Wij zijn blij met elke gift, ook als u slechts af en toe iets kunt of wilt missen. Maar zeker als u met regelmaat geld overmaakt, is het verstandig om eens te bekijken of dit fiscaal slimmer kan. Onder bepaalde voorwaarden zijn donaties namelijk aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Allereerst dient het doel bij de Belastingdienst geregistreerd te staan als ‘algemeen nut beogende instelling’. Dat is voor Stichting Hartpatiënten het geval. Daarnaast moet het totaal aan donaties boven de drempel van 1% van het gezamenlijke inkomen van u en uw fiscale partner uitkomen, met een maximum van 10% van dit inkomen. Heeft u samen een jaarinkomen van 50.000 euro, dan is de drempel dus 500 euro en is een bedrag van maximaal 5000 euro aftrekbaar.

Fiscus betaalt mee

Vaak wordt die drempel niet gehaald en zijn uw giften dus niet aftrekbaar. U kunt dit omzeilen door te schenken in de vorm van een periodieke gift, die u laat vastleggen in een notariële akte. In dit geval is uw schenking wel volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. De fiscus betaalt dan dus 15 tot 52 procent mee, afhankelijk van uw inkomen. Voorwaarde is wel dat u tenminste vijf jaar een vast, periodiek bedrag doneert.

Voor Stichting Hartpatiënten is deze constructie uiteraard erg prettig, want zij is hiermee vijf jaar lang verzekerd van uw steun. In ruil daarvoor neemt zij dan ook graag de notariskosten voor haar rekening. Enige voorwaarde is dat u gedurende 5 jaar minstens 100 euro per jaar schenkt.

Dit bedrag is voor u dus aftrekbaar. Stel, u maakt 100 euro per jaar over en u betaalt over de top van uw inkomen 42% inkomstenbelasting. Dan krijgt u bij uw belastingaangifte dus 42 euro terug (42% van 100 euro). Netto bent u dan 58 euro kwijt aan uw schenking.

Een prachtig gebaar

Ook Gerrit van Eijk, oud-directeur van koel- en vriessystemenleverancier  Fri-Jado, doneert al jaren aan Stichting Hartpatiënten. Bij zijn afscheidsreceptie, afgelopen april, vroeg hij de genodigden om geen cadeau mee te brengen, maar een bijdrage te storten op een rekening voor de Stichting Hartpatiënten Nederland. ‘Mijn echtgenote heeft drieënhalf jaar geleden een longembolie gehad’, vertelt Gerrit van Eijk. ‘Dat is maar net goed afgelopen. We kwamen toen al snel in contact met de Stichting Hartpatiënten. Een relatief klein goed doel, dat veel goed werk verricht. Dat sprak ons aan.’

De keuze om zijn afscheidsreceptie in het teken van de Stichting Hartpatiënten te zetten, was dan ook snel gemaakt. ‘Wij verkeren in de gelukkige omstandigheden dat we de geschenken zelf niet nodig hebben. Bovendien: wat moet je met al die drank en cadeaubonnen? Ik wilde liever dat er wat zinnigs zou worden gedaan met de vrijgevigheid van de genodigden.’

Er kwam maar liefst 2570 euro binnen op de rekening die Fri-jado speciaal voor dit doel had opengesteld. De stichting is uiteraard enorm blij met het prachtige gebaar van het echtpaar Van Eijk en zal ervoor zorgen dat het nuttig wordt besteed. Goed om te weten: de Stichting Hartpatiënten is geen schenk- of erfbelasting verschuldigd over de ontvangen giften en erfenissen. Wij kunnen de donatie van de heer en mevrouw van Eijk, net als alle donaties, dus voor de volle honderd procent inzetten voor hartpatiënten en andere betrokkenen.

Donateur worden

Op onze donateurspagina, op www.hartpatienten.nl/word-lid, staat meer informatie over donateur worden van de stichting. Wilt u, net als het echtpaar Van Eijk, een donateursactie opzetten voor de Stichting Hartpatiënten, neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt bellen op 085 081 1000 of mailen via roermond@hartpatienten.nl. Wij denken graag met u mee.

Voorwaarden periodieke schenking

Schenkt u in de vorm van een lijfrente, dan mag u het bedrag volledig aftrekken.

De voorwaarden:

 • De schenking moet gedaan zijn aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
 • De schenking moet zijn vastgelegd bij een notaris
 • U dient de schenking minimaal 5 jaar achter elkaar te doen, of tot uw overlijden
 • Er mag geen tegenprestatie tegenover staan
 • Bij de aangifte dient u de schenking op te geven als ‘periodieke gift’

Download hier het formulier.

Wij zijn een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Wij voldoen aan de eisen van ANBI.