default-header
HomeNieuwsArgumenten minister Klink voor invoering landelijk EPD onvoldoende

Argumenten minister Klink voor invoering landelijk EPD onvoldoende

woensdag 9 december 2009, door Hartpatiënten Nederland

Dat zal mogelijk de expertmeeting uitwijzen die op woensdag 9 december in Den Haag  bij de Vaste Kamercommissie VWS van de Eerste Kamer plaatsvindt.
De EK heeft nog niet ingestemd met het wetsvoorstel dat de invoering van het landelijk elektronisch patiënten dossier (EPD) regelt. Het EPD is eigenlijk geen dossier, maar een communicatienetwerk voor het uitwisselen van patiëntengegevens. Wat dat betreft is de naam wat ongelukkig gekozen.

Waarom eigenlijk een EPD? Papieren uitwisseling van gegevens is ouderwets, meent Klink.  En regionale netwerken voor het uitwisselen van patiëntgegevens bevatten onvolkomenheden, zegt minister Klink. Dát is het belangrijkste argument om een landelijk netwerk op te zetten, het elektronisch patiëntendossier.

De minister noemt drie argumenten die pleiten voor invoering van het EPD:

1. een regionaal netwerk heeft géén landelijke dekking,
2. het aan elkaar knopen van regionale netwerken kost té veel geld, en
3. sommige regionale systemen zijn in strijd met de wet.

In een artikel in het tijdschrift Privacy & Informatie van medio december weerlegt advocaat Bart Leijnse deze argumenten van Klink.

Zo zegt hij over het eerste argument dat landelijke uitwisseling van patiëntgegevens slechts incidenteel nodig is. Ruim 95% van de uitwisseling vindt namelijk alleen regionaal plaats.

Bij argument twee toont hij aan dat juist de invoering van het landelijke systeem tot kostenverhoging zal leiden. Bijvoorbeeld de kosten voor het organiseren van de elektronische  inzage voor de burger in zijn eigen medische gegevens.

Klink wijst voor onderbouwing van zijn derde argument op een onderzoek dat het College bescherming persoonsgegevens (de nationale toezichthouder) heeft uitgevoerd bij twee regionale uitwisselingssystemen. Een van de kritiekpunten van het College betrof het punt dat alléén een hulpverlener die een behandelrelatie met de patiënt heeft, toegang mag krijgen tot het dossier van de patiënt. Het toezicht daarop vindt echter plaats door controle achteraf, via de loggegevens. Het CBP vond dit in eerste instantie niet juist en dus in strijd met de wet.

Leijnse wijst in zijn artikel erop dat dezelfde systematiek ook in het landelijk systeem gebruikt wordt. De drie door Klink aangevoerde argumenten zijn dus onvoldoende om de invoering van een landelijk EPD te onderbouwen. In Privacy & Informatie is al herhaalde malen aandacht geschonken aan de invoering van het EPD. Voer voor de Eerste Kamerleden. Het artikel van Bart Leijnse kunt u verkrijgen via een verzoek per e-mail aan de redactiesecretaris van Privacy & Informatie, jtitulaer@xs4all.nl.

Bron: AllePersberichten.nl


Geef een reactie