default-header
HomeNieuwsAngst

Angst

Columns

woensdag 12 juni 2013, door Hartpatiënten Nederland

Angst is een slechte raadgever. Dit zeggen mag dan wel een open deur zijn, maar we worden allemaal door angst bij de keel gegrepen zodra we iets ergs meemaken. Zoals een hartinfarct. Of het verlies van onze baan. Of een echtscheiding. Of de dood van een geliefde.

Angst kan ons zodanig in de war maken dat we de ene foute beslissing na de andere nemen. In paniek raken en dan als een wilde om ons heen gaan slaan. Mensen van ons vervreemden. Anderen eisen opleggen, waaraan deze mensen niet kunnen voldoen. Angst kortom brengt ons van de regen in de drup.

Volgens de energieleer van de Amerikaanse schrijver Gary Zukav zijn er in grote lijnen twee soorten energie. Laag- en hoogfrequente trillingen. Angst is laagfrequent en veroorzaakt meer laagfrequente golven en trillingen. Nog meer ellende dus. Liefde daarentegen is hoogfrequente energie, die warmte en vertrouwen schenkt, evenals deemoed en overgave.

Op dit thema is ook de religie gebaseerd. In het Oude Testament zijn de eerste woorden die God tot een mens sprak de twee woorden: Vrees niet! Wees niet bang! En daarmee is ook een brug geslagen naar de onderliggende grond voor angst. Angst is maar al te vaak angst voor verlies, uiteindelijk voor verlies van ons leven. Het oudtestamentische Vrees Niet betekent in ultimo dan ook: wees niet bang voor de dood.

Wie niet bang is voor de dood, kan het leven immers aan. De dood hoort bij het leven. Het een vooronderstelt het ander. Er is niets mis met de dood, hoezeer onze samenleving ons ook van het tegendeel probeert te overtuigen. De dood is een gegeven in de natuur, in de kosmos.

In de psychologie is bekend dat angst uiteindelijk gebaseerd is op doodsangst. Angst kan iemands leven verlammen. Angst vertraagt, blokkeert, maakt langzaam, star, onbuigzaam, intolerant. Zo is een belangrijk deel van de reclame voor medicijnen gebaseerd op angst zaaien. Als je geen statines pakt, zwaait er wat! Bijvoorbeeld.

Hoe groter de angst, hoe ellendiger het leven wordt. Angst kan iemands leven volledig vergallen. Mensen worden depressief, en zinken steeds dieper in de put. Dat leidt op zijn beurt weer tot lichamelijke klachten, die helaas slechts symptomatisch worden bestreden met medicijnen of fysiotherapie. De bron van het kwaad wordt genegeerd: de angst die iemand in bezit heeft genomen.  Daar helpt geen medicijn, geen fysiotherapeut tegen.

Met het loslaten van de religie is de westerse mens het zicht op het leven na de dood kwijt en blijft hij in ontreddering achter. Het leeglopen van de kerken, hoe begrijpelijk ook, liet de westerse mens zonder alternatief achter. Alleen het geloof dat er een leven na de dood is, kan ons immers helpen onze doodsangst te overwinnen. En ons helpen weer voluit en in liefde te leven.

Column door: Henri Haenen


Geef een reactie