default-header
HomeNieuws‘Ambulance vaak te laat door personeelsgebrek’

‘Ambulance vaak te laat door personeelsgebrek’

zondag 29 oktober 2017, door Hartpatiënten Nederland

Met de beschikbare financiële en personele middelen haalt tweederde van de ambulancediensten in Nederland de wettelijke norm van 15 minuten bij spoed niet. Medewerkers geven zelf aan dat dit komt omdat er te weinig collega’s zijn en er daardoor te weinig ambulances rijden.

Met de beschikbare financiële en personele middelen haalt tweederde van de ambulancediensten in Nederland de wettelijke norm van 15 minuten bij spoed niet. Medewerkers geven zelf aan dat dit komt omdat er te weinig collega’s zijn en er daardoor te weinig ambulances rijden.

‘Er vindt een leegloop plaats bij de ambulancediensten’ zegt Fred Seifert, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. ‘Veel verpleegkundigen zijn in een ziekenhuis gaan werken omdat de tijden daar regelmatiger zijn en de lonen hoger.’ FNV Zorg & Welzijn deed onderzoek naar de jaarcijfers van 25 ambulancediensten over 2016. Topbestuurders verdienen soms tonnen, terwijl de meerderheid van de instellingen te kampen heeft met een tekort aan verplegend personeel. Daarnaast is de financiële situatie van een aantal instellingen zeer verontrustend en schort het aan goed toezicht. Zo staat bijvoorbeeld één persoon als directeur op de loonlijst bij drie verschillende instellingen voor in totaal 2,16 fte. Hier ving hij over 2016 ruim € 324.000 voor.

Structureel tekort aan personeel

Door allerlei wijzigingen in het zorgstelsel, zoals ouderen die langer thuis blijven wonen, is de vraag naar ambulances de afgelopen jaren flink toegenomen. Vanwege de vergrijzing zal dit ook blijven groeien. Seifert: ‘Ondanks dat de vraag naar ambulances is toegenomen, wordt er niet geïnvesteerd in de sector. Er is geen extra personeel bijgekomen en de tekorten stijgen met de jaren. De medewerkers verrichten hun werk onder grote druk, hebben nauwelijks tijd voor rustmomenten en werken continu samen met collega’s via uitzendbureaus die beter betaald krijgen dan het personeel in vaste dienst. Dat is de wereld op zijn kop!’ 
 
Lees verder op blikopnieuw

 


Geef een reactie