Missie & visie

Missie

In Nederland zijn hart- en vaatziekten een van de meest voorkomende oorzaken van overlijden. Dagelijks sterven hier ruim 100 mensen aan. Bij vrouwen is het zelfs doodsoorzaak nummer 1. Nederland telt momenteel ruim 1 miljoen hart- en vaatpatiënten. Dit aantal zal de komende decennia sterk oplopen naar 1,4 miljoen in 2040. Sinds de oprichting in 1970 is het de missie van Hartpatiënten Nederland om deze omvangrijke groep patiënten met raad en daad bij te staan, en te helpen hun weg te vinden door de door winstdoelstellingen gedomineerde zorg en farmacie. We zijn volledig onafhankelijk en objectief. Wij nemen geen geld aan van de voedingsmiddelenindustrie, van de farmaceutische branche of van de overheid. We doen ons werk dankzij de vrijgevigheid van onze donateurs.

Visie

Patiënten zijn omringd door familie en vrienden, de zorg en de farmaceutische industrie. Het is onmogelijk van al die groepen te verlangen dat zij het belang van de patiënt te allen tijde vooropstellen. Dat lukt helaas niet altijd. Soms door gebrek aan kennis, soms door financiële belangen, soms door politiek complexe situaties. De patiënt moet onder alle omstandigheden terug kunnen vallen op zuivere support, ofwel vanuit professionele hoek ofwel vanuit de belangenvereniging ofwel van lotgenoten. Zuiver in de zin dat het patiëntenbelang vóór alles gaat. Hartpatiënten Nederland biedt die hulp of brengt professionele hulp bij de patiënt en brengt lotgenoten met elkaar in contact.

Kernwaarden

Natuurlijk kan ook Hartpatiënten Nederland niet alles. Soms moeten we kiezen. Voorrang geven we daarom aan onze speerpunten:

 • HartbrugReizen (reizen onder medische begeleiding)
 • Juridische hulp
 • Reanimatie in de vorm van professionele cursussen (we leiden per jaar vele cursisten op)
 • Buitenlandse kinderen (ons speciale fonds voor hartpatiëntjes die in eigen land niet de vereiste medische hulp kunnen krijgen)
 • Objectiviteit
 • Onafhankelijkheid
 • Hartbemiddelaar: medische adviezen
 • Een online community faciliteren
 • Telefonische hulpverlening
 • Ondersteuning
 • Juridische adviezen
 • Lotgenotencontact
 • Een echte patiëntenbelangenorganisatie zijn
 • Belangen behartigen
 • Onze ANBI-status handhaven (Algemeen Nut Beogende Instelling)
 • HartbrugMagazine