medische-geschiktheidsverklaringen

Veelgestelde vragen over medische geschiktheidsverklaringen

Is een geschiktheidsverklaring van de cardioloog voldoende om weer te mogen rijden?
Juridisch bent u alleen volledig gedekt met een rijbewijs met daarop de aantekening code 100 of 101. 
 

Vindt het CBR een verklaring van een cardioloog uit het buitenland ook goed?
Nee. Het CBR weet immers niet of deze cardioloog voldoet aan de in Nederland geldende eisen. 

Ik ben zelfstandig ondernemer en wil code 101 aanvragen. Wat te doen?
Als zelfstandig ondernemer mag u de werkgeversverklaring zelf invullen. Wel moet u naast de gezondheidsverklaring en de geschiktheidsverklaring van de cardioloog, ook een kopie van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel meesturen. Stuur tevens een brief waarin u uitlegt waarom u code 101 aanvraagt.

Geldt code 100 alleen voor ICD-dragers?
Nee. Deze code geldt ook voor patiënten met neurologische aandoeningen zoals epilepsie, hersenbloeding en OSAS, en mensen met een steunhart. Mocht u naast hartritmestoornissen ook last krijgen van deze andere aandoeningen, maak daarvan dan melding bij het CBR. U hoeft niet direct een nieuw rijbewijs aan te vragen. Of u een nieuw rijbewijs moet aanvragen hangt ook af van de geldigheidstermijn van het huidige rijbewijs met code 100. Het CBR beslist daarover. Vraag wel alvast een herkeuring aan, want er is sprake van een wijziging in de medische rijgeschiktheid. Het is ook zo, dat voor alle aandoeningen een verschillende geldigheidsduur van het rijbewijs telt. Juridisch bent u alleen maar volledig gedekt als de gewijzigde gezondheidstoestand ook formeel is vastgelegd door het CBR.

Voor het aanvragen van een nieuw rijbewijs met code 100 heeft u een gezondheidsverklaring nodig. Ook moet de cardioloog deze verklaring ondertekenen. Als het CBR concludeert dat code 100 van kracht blijft, dan stuurt het bureau u een verklaring van geschiktheid. Daarmee kunt u bij de gemeente een nieuw rijbewijs met code 100 kunt verkrijgen. Let op: de verklaring is één jaar geldig. Dus regel het nieuwe rijbewijs binnen dat jaar.

Wat we hier schreven over code 100, geldt overigens ook voor code 101. Bent u 75+, dan is bij een wijziging van de medische situatie sowieso altijd een gezondheidsverklaring met geneeskundig verslag en een geschiktheidsverklaring voor een rijbewijs met code 100 van de cardioloog vereist.

Hoe zit dat met die verplichte keuring vanaf 75-jarige leeftijd?
Alles hangt af van de vraag wanneer u voor het eerst een nieuw rijbewijs met code 100 of 101 aanvraagt, of wanneer het gaat om de vervanging van een reeds bestaand rijbewijs met een code.

Gaat het om een nieuw rijbewijs, dan bestaat de verplichting de rijbewijskeuring te ondergaan zodra u 70 jaar of ouder bent. Logisch, want het nieuwe rijbewijs is geldig tot na uw 75e verjaardag. Gaat het om een vervanging op een moment waarop u nog geen 75 jaar bent, dan hoeft u de keuring pas te ondergaan na uw 75e.
 
Als ik volgens de cardioloog de ICD niet meer nodig heb en het apparaat wordt uitgeschakeld, mag ik dan weer rijden zonder een code 100 of 101?
Jazeker. U kunt dan bij het CBR een gewoon rijbewijs aanvragen. Wel moet dit verzoek begeleid worden door een toelichting van uw cardioloog. U moet daarna een nieuw rijbewijs aanvragen (tegen betaling). Let op: soms moet u daarvoor wellicht een nieuwe cursus volgen. Kijk voor meer informatie op www.cbr.nl en typ vervolgens in: ccv. Code 95 cursussen.

Wat als mijn gezondheidstoestand verslechtert van NYHA-klasse II naar NYHA-klasse III?
Dit betekent dat u niet langer rijgeschikt bent. Het is aan u om dit aan het CBR te melden. Een meldplicht is er niet. Ga hoe dan ook geen auto meer besturen. Want áls er iets gebeurt, dan heeft u op juridisch gebied een groot probleem.

Wat als de cardioloog besluit de ICD-functie uit te schakelen en het apparaat alleen nog als pacemaker te gebruiken?
De codes 100 en 101 zijn dan niet meer van toepassing, maar ze staan nog wel op uw rijbewijs. Dat betekent dat er ook nog aan voldaan moet worden. Wilt u daarvan af, vraag dan een nieuw rijbewijs aan dat weer in overeenstemming is met de gewijzigde medische geschiktheid. Het kan zijn dat u nog cursussen moet volgen. Zie in dat geval voor meer informatie www.cbr.nl en typ vervolgens in: ccv. Code 95 cursussen.


Hoe staat het met autorijden na een shock of na vervanging van de draden?

Ik kreeg een shock. Wat nu? Mag ik nog rijden?
In overleg met uw cardioloog mag u in principe na twee maanden weer rijden. Voor die tijd niet. Ga dat ook niet doen, vanwege de juridische implicaties.
 
Mijn ICD is vervangen, of ik heb nieuwe draden gekregen. Mag ik nog rijden?
Uw cardioloog beslist wanneer u weer mag gaan rijden. Hij kan ook tot het inzicht komen dat daarvoor een herkeuring door het CBR nodig is.

Ik kreeg een terechte shock. Hoe staat het met rijden?
Na twee maanden mag u weer rijden, mits de cardioloog dat goed vindt.
 
Ik kreeg een onterechte shock. Hoe staat het met rijden?
Dan mag u voorlopig niet meer rijden. Eerst moet worden uitgezocht waarom u een onterechte shock kreeg. Mogelijk moeten de instellingen van de ICD worden aangepast, of krijgt u andere medicijnen. De cardioloog weet in dit geval raad. 
 

Verzekeringen

Moet ik mijn verzekeringsmaatschappij laten weten dat ik ICD-drager ben geworden?
Dat is zeker aan te raden. Lees uw polisvoorwaarden eens door. Waarschijnlijk staat daarin, dat u te allen tijde verplicht bent om de maatschappij juist en volledig te informeren over uw gezondheidstoestand. Bel bij twijfel met uw verzekeraar.

Mijn verzekeraar doet niet moeilijk, heeft genoeg aan een verklaring van de cardioloog en laat me met het huidige rijbewijs rijden. Is dat verstandig?
Nee. Zelfs al vergoedt uw verzekeraar de schade, dan nog kan de rechter u veroordelen voor schade, veroorzaakt door het afgaan van een ICD. En wel op basis van artikel 5 en 6 (kapstokartikelen) van de Wegenverkeerswet. Bijkomend nadeel is dat u daardoor een strafblad oploopt.

Bent u donateur van Hartpatiënten Nederland en heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op tijdens kantooruren via 0475 – 31 72 72. Mailen kan ook via roermond@hartpatienten.nl Wilt u contact met lotgenoten? Bekijk dan ons forum via www.hartpatienten.nl/forum