ICD-en-autorijden

Een ICD en autorijden

Mag je autorijden met een ICD? Ja, dat mag, maar je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.
 
Je rijbewijs moet gecodeerd zijn, dus A, A1, A2, B, B+, B+E, T. Je cardioloog moet een verklaring tekenen waarin je geschikt wordt bevonden om auto te rijden. Je mag alleen privé auto rijden bij Code 100. Code 101 beperkt beroepsmatig gebruik met uitzondering van personenvervoer en het onder toezicht besturen van derden. In alle gevallen zijn alle andere rijbewijzen uitgesloten, waarbij je kunt denken aan vrachtwagen- of bus rijbewijzen. 
 
Pas twee weken na de implantatie van een ICD voor primaire preventie mag je een nieuw rijbewijs aanvragen. Na de implantatie van een ICD voor secundaire preventie moet je twee maanden wachten voor je een nieuw rijbewijs kunt aanvragen. Kreeg je een elektroshock en was die inderdaad noodzakelijk, dan bedraagt de wachttijd twee maanden, maar dan moet de behandelend cardioloog daarvoor wel toestemming geven. Was de shock niet terecht, dan mag je helemaal niet rijden tot de kans op herhaling wordt teruggebracht tot een minimum door het aanpassen van de instellingen van een ICD, of het aanpassen van de medicatie. 
 
Hoe zit dat nou als je ICD vervangen is en één of meer draden vervangen of bijgeplaatst zijn? Dan bepaalt de cardioloog na genezing van de wond of een herkeuring nodig is. Als dat het geval is, moet u bij het CBR een herkeuring aanvragen.
 
Ook als één of meer draden vervangen of bijgeplaatst zijn, bepaalt de cardioloog of herkeuring nodig is. Natuurlijk pas na het genezen van de wond. Iets dergelijks geldt na vervanging van een ICD door een S-ICD. 
  
Houd je aan deze regels, anders loop je het risico juridisch niet volledig gedekt te zijn. En een wachttijd betekent niet, dat je dan weer gelijk achter het stuur mag kruipen! De wachttijd houdt in dat de cardioloog pas daarna de geschiktheidsverklaring kan afgeven waarmee u een nieuw geldig rijbewijs voor ICD-dragers kunt aanvragen. Rijden met het oude rijbewijs is in deze periode gehaal voor eigen risico!