Waarom doneren?

Hartpatiënten Nederland maakt zich al 49 jaar sterk voor hartpatiënten en hun naasten. Wij zijn daarvoor afhankelijk van uw vrijgevigheid. Hier leest u wat we doen met uw giften. En hoe uw vrijgevigheid ook voor u voordelig uitkan pakken.

Jaarlijks krijgen ruim vijftienduizend Nederlanders een hartinfarct of beroerte. Ongeveer vijftigduizend Nederlanders per jaar sterven aan de gevolgen van hart- en vaatziekten. Hiermee vormen deze levensbedreigende aandoeningen doodsoorzaak nummer één. Hartpatiënten Nederland is een belangenorganisatie voor hartpatiënten en andere betrokkenen. Ons belangrijkste doel is hartpatiënten, familie, nabestaanden en andere geïnteresseerden zoveel mogelijk ondersteunen. We bieden hulp, begeleiding en adviezen op het gebied van hart- en vaatziekten.

Hartpatiënten Nederland is een stichting zonder winstoogmerk. We ontvangen geen subsidie van de overheid en willen geen geld van (farmaceutische) bedrijven. Dat zou onze onafhankelijkheid en objectiviteit in gevaar brengen. Zonder uw steun kunnen wij het dus wel vergeten!

Als donateur van Hartpatiënten Nederland heeft u veel voordelen:

  • U ontvangt jaarlijks zes uitgaven van ons tijdschrift HartbrugMagazine (met daarin het uitneembaar katern van HartbrugReizen).
  • Medisch en juridisch advies.
  • U kunt deelnemen aan onze medisch begeleide HartbrugReizen.
  • U kunt een weekje vakantie boeken in ons appartement in Roermond.
  • Elke week onze digitale nieuwsbrief de Hartflits met speciaal voor u geselecteerd nieuws.
  • Dagelijks nieuws en ontwikkelingen in de gezondheidszorg via onze website.
  • U kunt voedingssupplementen met korting bestellen bij de Roode Roos.


Fonds Buitenlandse Kinderen

Ons hulpfonds Buitenlandse Kinderen probeert jonge hartpatiëntjes in kansarme landen te helpen. Maar zonder uw steun kunnen wij dit niet. Geef deze kinderen daarom een kans op een toekomst met een extra gift! Steun ons Fonds Buitenlandse Kinderen en maak uw bijdrage over op rekeningnummer NL75 INGB 0000 006333 t.n.v. Hartpatiënten Nederland te Roermond onder vermelding van: Fonds buitenlandse kinderen.

Doneer slim!

Hartpatiënten Nederland is voor haar werkzaamheden volledig afhankelijk van uw steun. Als u het slim aanpakt, kunt u gebruik maken van aantrekkelijke fiscale voordelen. Uw vrijgevigheid pakt zo een stuk voordeliger uit.
Hartpatiënten Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat:
Hartpatiënten Nederland geen schenk- of erfbelasting betaalt over ontvangen giften en erfenissen. Wij kunnen uw donaties dus voor 100 procent inzetten voor hartpatiënten en andere betrokkenen.
Giften aan Hartpatiënten Nederland voor u, onder voorwaarden, aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Lees meer op Hartpatienten.nl. Of vraag uw notaris om advies.

Wilt u Hartpatiënten Nederland opnemen in uw testament? De notaris helpt u bij het vastleggen van uw wensen.

Andere vragen?

Als er nog andere vragen voor uw onbeantwoord zijn stel deze dan gerust via het contactformulier. Ook kunt u uw vraag op het forum stellen.