Vakmanschap en integriteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: hartfalen

Beste Hartgenoten,

De tijdspanne tussen het moment waarop de medicatie van patiënte werd stopgezet, namelijk april 2013 en het moment waarop zij deze weer terugkrijgt - derhalve 25 maanden later - zonder tussentijdse evaluatie - is te lang. Haar gewicht steeg van 59 naar 87 kg.

De diagnose diastolisch hartfalen kan slechts worden vastgesteld op grond van een echocardiogram. Er is in casu nooit op grond van een echocardiogram vastgesteld dat er sprake was van diastolisch hartfalen. De huisartsen zijn er van uit gegaan dat er sprake was van diastolisch hartfalen.

https://bit.ly/2Efus1m EPD huisarts

https://bit.ly/2HtM4My medicatie 2013

https://bit.ly/2kmMoj3 medicatie 2014

https://bit.ly/2KFqkvV medicatie 2015

https://bit.ly/2Ga5S3E ziekenhuis H

https://bit.ly/2sRTGPN verzoek om hulp door patiënte en familie

https://bit.ly/2q3ZSma EPD huisarts incl. rapportage verzorgingshuis

http://tuchtrecht.overheid.nl/ECLI_NL_TGZRSGR_2017_38

Hartfalen, pijn en decubitus

Voor wat betreft de communicatie- Alhoewel wellicht medisch niet meer zinvol, is huisarts nog aan klaagsters verzoeken tegemoet gekomen om fysiotherapeit en ergotherapeut te betrekken en is patiënte nog naar het ziekenhuis doorverwezen.

Hoewel huisarts waarschijnlijk, zoals zij zelf ook heeft gesteld, de familie onvoldoende heeft kunnen doordringen van de slechte prognose van patiënte en het daarbij behorende behandelbeleid .......

Toen er begin september 2015 decubitus werd vastgesteld, is zalf voorgeschreven vervolgens de wondverpleegundige ingeschakeld.

https://bit.ly/2Jgyn5l wondverpleegkundige 15 sept

https://bit.ly/2q6txfh ziekenhuis B

https://bit.ly/2IQxxZd nazorg ziekenhuis B

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA
Voer de CAPTCHA in om aan te tonen dat dit geen geautomatiseerde actie is.