Medisch advies

In goed gesprek met de arts

Heeft u een doktersafspraak? Dan is het aan te raden vooraf uw vragen op papier te zetten en mee te nemen. Dan weet u zeker dat u niets vergeet. Ook raden wij aan om een vriend of familielid mee te nemen. Er wordt vaak veel informatie uitgewisseld in een gesprek. Het helpt u om alle informatie na het gesprek goed te kunnen vertellen.

Hulp bij medische problemen

Het blijkt dat vele van onze donateurs met niet beantwoorde vragen zitten over medische problemen. De eerste vraagbaak is en blijft natuurlijk de eigen huisarts en/of specialist. Maar er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij de behoefte bestaat om elders een mening te vragen. Hartpatiënten Nederland stelt zich - voor zover mogelijk - reeds lange tijd, hetzij via de telefonische hulplijn danwel via andere wegen beschikbaar, om daar waar nodig hulp te bieden. Indien nodig worden binnenkomende vragen doorgeleid naar deskundigen. Zo kunnen we de vragen zo goed mogelijk beantwoorden. Vanzelfsprekend kunt u ons ook benaderen indien u van mening bent dat u onaanvaardbaar lang op een behandeling moet wachten. Wij kunnen dan onderzoeken c.q. bevorderen dat u, eventueel elders, sneller de voor u noodzakelijke behandeling kunt ondergaan.

In het geval van een mogelijke medische fout kunt u ook rechtstreeks bellen met een netwerk van gerenomeerde advocaten en experts. Zij beschikken allemaal over het Keurmerk Letselschade mede tot stand gekomen door Slachtofferhulp Nederland. Men kan gratis uw medisch dossier laten beoordelen door één van de panelleden van het TV-programma Missers van de AVRO. Via een gratis nummer kunt u vrijblijvend uw zaak voorleggen, maar ook een second opinion vragen. Indien u tot inschakeling wilt overgaan heeft u als donateur van onze Stichting recht op een gematigd uurtarief. Ook zijn al de advocatenkantoren bereid u bij te staan op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand indien u hiervoor gezien uw inkomen en vermogen in aanmerking zou komen. Indien er aansprakelijkheid bestaat hoeft u in het geheel niet te betalen, omdat de verzekeraar van de behandelaar niet alleen uw schade, maar ook de kosten van uw advocaat of expert dient te vergoeden.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.operatiefouten.nl of bellen met het gratis nummer 0800-6643825.

Om in aanmerking te komen voor medische adviezen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met onze stichting: 0475-317272.

De informatie aangeboden via dit nummer is bedoeld ter ondersteuning, niet ter vervanging, van de relatie bestaande tussen patiënt, cliënt of site-bezoeker en zijn of haar arts.