Hartbemiddelaar

Voor hartpatiënten op zoek naar de beste zorg

Het contact tussen patiënt en dokter is drastisch veranderd. Bestond er decennialang een afhankelijkheidsrelatie waarbij de medicus in het belang van de zieke zei te handelen, nu betreedt een meer dan ooit mondige ’zorgcliënt’ met zelf vergaarde kennis de spreekkamer van de behandelaar.
 
Het gesprek met de patiënt is mede daardoor niet langer een monoloog met behandeldictaat van de arts, maar steeds vaker een normale conversatie/overleg over de behandeling. Want, dát is wat de huidige patiënt als consument van zorg verlangt. En hierin wordt hij/zij gestimuleerd door informatieve medische programma’s, gezondheidsberichtgevingen en het internet met ’sociale media’. Dus een onuitputtelijke golf geneeskundige gegevens: info met veel kaf tussen het koren en halve en hele waarheden.
 

Een betrouwbare wegwijzer in een golf van informatie

Regelmatig raken medisch niet-geschoolde mensen door die immense stortvloed aan kennis in de war of zelfs in paniek. Medische feiten of wetenschappelijke aannames kunnen door informatieflarden verkeerd worden geïnterpreteerd. Met alle gevolgen van dien. Iemand kan overstuur raken door een uitslag, twijfel aan het oordeel van de arts hebben, zelfs kan een verschil van inzicht of een conflict met de behandelaar het gevolg zijn. Opvallend genoeg blijven veel hart- en vaatpatiënten met onbeantwoorde vragen over hun medische problemen zitten.
 
Men ziet door de bomen het bos niet meer. Vraagbaak nr.1 ís en blíjven huisarts en specialist. Maar er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij de behoefte bestaat om elders een mening te vragen. Of dat de patiënt zich afvraagt wat de beste behandeling door de beste specialist voor zijn of haar specifieke aandoening is.
 
In dat geval is er De Hartbemiddelaar, een servicecentrum voor hartpatiënten. Desgevraagd helpen en adviseren wij bij het vinden van de meest geschikte medische zorg. Zo nodig in het buitenland. Bovendien biedt De Hartbemiddelaar, via een uitgebreid team van vooraanstaande hartspecialisten, de mogelijkheid van een ’second opinion (tweede, onafhankelijke mening). Wij weten meestal waar patiënten snel en goed geholpen kunnen worden. En anders zoeken wij dat samen met onze professionals uit. 
 
De Hartbemiddelaar is telefonisch bereikbaar via: 0475-317272.