default-header

Re:Reanimatie verbod

Home Forums Reanimatie Reanimatie verbod Re:Reanimatie verbod

#82021
Jan van Overveld
Deelnemer

Marly schrijft:
[quote]Dolores schrijft:
[quote]Ik zou in zo een geval verborgen houden dat ik kan reanimeren.[/quote]

Hahaha 😛

Maar uhm, ik denk dat je het iemand niet kwalijk kunt nemen als iemand je heeft gereanimeerd, en je daarna gehandicapt bent en liever niet gereanimeerd had willen worden. Het is natuurlijk altijd goed bedoeld vanuit iemand die je reanimeert he… TENZIJ je een penning draagt. Zoals ik net al zei, dan vind ik dat je respect moet hebben voor zijn/haar keuze en niet moet reanimeren. En dan, kunnen ze me dat kwalijk nemen? Sue me 😉 Dan vind ik niet dat ik fout ben, toch?[/quote]

Leuke discussie ontstaat hier. Reanimatie heeft al velen tot nadenken aangezet. Dat moet ook want het is natuurlijk een heel, heel belangrijk onderwerp. Van het wel/niet reanimeren zijn in Nederland nog nooit rechtszaken geweest. Het is hier gelukkig ook geen Amerika. Er is nog nooit iemand gedagvaard voor zijn handelen waar het lekenhulp betreft. Ik ga er van uit dat we het bekijken vanuit de lekenkant. De professie hanteert natuurlijk andere maatstaven. Je bent als Nederlander verplicht om iemand in nood te helpen zo goed als je kunt. Of er nu iemand dreigt te verdrinken, te stikken of bijvoorbeeld doodgeslagen dreigt te worden. Wat dan ook. Je moet te hulp schieten zo goed en kwaad als je dat kunt. In geval van een mogelijke hartstilstand moet je vertrouwen op je waarnemingen. Iemand die heeft leren reanimeren weet wat hij moet controleren. In geval dat blijkt dat je moet gaan beademen en masseren, dien je dat te doen. Leken gaan niet eerst sieraden bekijken, beurzen op pasjes controleren etc. Nee: aan de slag. Zo snel mogelijk want ieder seconde telt. In het geval dat je als leek iemand in elkaar ziet zakken en constateert dat het hart ermee gestopt is, is de kans heel erg groot dat je het leven van de persoon gaat redden. Zeker als er een AED in dew buurt is. Zonder vreselijke bijwerkingen komen mesnen weer bij kennis. Na observatie in het ziekenhuis keren ze weer snel huiswaarts. Daar zijn voorbeelden genoeg van. Lees de Hartbrug bijvoorbeeld.
In andere gevallen beslist de professionele hulpverleners over een al dan niet doorgaan met een reanimatie als jij als leek er niet in geslaagd bent het hart op gang te brengen. De verwantwoordelijke arts bepaalt (mede aan de hand van bijvoorbeeld een pasje of een penning) of de reanimatie voortgezet gaat worden. Als hij aanwijzingen heeft dat een persoon bewust gekozen heeft voor niet-reanimen zal de professionele hulpverlening stop gezet worden en is de persoon overleden. De kans dat je als leek de verantwoordelijkheid draagt bij de eerder geopperde dramatische reanimatie, is bijzonder klein. Leken die kunnen reanimeren kunnen werkelijk levensreddend werk verichten. Daarom pleit Hartpatienten Nederland al jaren voor een hartbewaakt Nederland. Reanimatie dient naar onze mening opgenomen te worden in het voortgezet onderwijs.