default-header

Re:Hart- en vaatziekten en vitamine D tekort

Home Forums Hart- en vaatziekten Hart- en vaatziekten en vitamine D tekort Re:Hart- en vaatziekten en vitamine D tekort

#83257
Lisa
Deelnemer

Een bericht van klinisch laboratorium (uit 2006!) voor uw huisarts en/of specialist, als deze nog steeds de verouderde referentiewaarden voor vitamine D hanteert:
http://www.mmc.nl/Site/loader/loader.aspx?DOCUMENTID=af87d1ce-3b2b-4f03-b7c1-45a0a4a19da2

mededeling nummer 51a

datum: 31 augustus 2006

betreft: Referentie-interval vitamine D

Het door ons momenteel opgegeven referentie-interval voor 25-OH vitamine D (17,7 – 113,3 nmol/L) is gebaseerd op het 95% betrouwbaarheidsinterval van de normale bevolking.
Steeds vaker wordt gemeld, dat een 25-OH vitamine D waarde van >50nmol/l noodzakelijk is voor het handhaven van een gezond botmetabolisme1.

Dit betekent dat bij gebruik van het huidige referentie-interval pathologie
gemist kan worden. Daarom zal met ingang van 1 september 25-OH vitamine D gerapporteerd gaan worden met als streefwaarde 50 nmol/l.

Wij adviseren u om uit te gaan van de volgende richtlijnen voor het classificeren van de 25-OH vitamine D status2:

deficiëntie ……….0 – 12,5 nmol/l
onvoldoende ……12,5 – 50 nmol/l
hypovitaminose D …….50 – 100 nmol/l
voldoende …….100 – 250 nmol/l
toxisch …….>250 nmol/l

1. Need AG. Bone resorption markers in vitamin D insufficiency. Clin Chim.Acta 2006;368:48-52.
2 Zittermann A. Vitamin D in preventive medicine: are we ignoring the evidence? Br J Nutr
2003;89:552-72