default-header

Re:Diagnose hartfalen preciezer te stellen

Home Forums Hartfalen Diagnose hartfalen preciezer te stellen Re:Diagnose hartfalen preciezer te stellen

#83292
Lisa
Deelnemer

Informatie van een klinisch chemisch laboratorium over de test hierboven (BNP)

Waarom deze test?
Om bij klachten zoals kortademigheid en vermoeidheid te onderzoeken of er sprake is van hartfalen en hoe ernstig de aandoening is.

Welk materiaal?
Bloed

Wat wordt getest?
Deze test meet de hoeveelheid BNP of NT-proBNP in het bloed. Wanneer hartfalen (verminderde pompfunctie van het hart) ontstaat, gaat het hart het hormoon pro-BNP produceren, omdat deze stof helpt de pompfunctie te verbeteren. Dit pro-BNP wordt in twee stukken geknipt waarbij BNP en NT-proBNP ontstaan. Dit gebeurt voornamelijk in de linkerhelft van het hart, vanwaar het bloed door het hele lichaam wordt gepompt.

Hoe wordt het materiaal verkregen?
Een buisje bloed wordt afgenomen uit een ader aan de binnenkant van de arm, meestal in de plooi van de elleboog. Om deze ader goed te kunnen zien en voelen wordt een stuwbandje strak om de bovenarm getrokken. In de ader wordt geprikt met een holle naald waardoor het bloed in het buisje wordt gezogen. De naald wordt maar één keer gebruikt en daarna vernietigd.

De test
Wanneer wordt deze test gedaan?
De arts vraag een BNP of NT-proBNP aan bij symptomen van hartfalen (kortademigheid, vermoeidheid, opgezette voeten en benen). De test wordt ook gebruikt om te controleren of medische behandeling de toestand van het hart verbetert. De test wordt vaak uitgevoerd bij opname van patiënten op spoedeisende hulp waarbij de dokter snel onderscheid wil maken tussen hartfalen en andere medische problemen. Zowel BNP als NT-proBNP kan worden gemeten om hartfalen vast te stellen en om de ernst van de aandoening te bepalen. Beide testen geven dezelfde informatie over het ziektebeeld. De uitslag van één van de twee testen is voldoende voor de diagnose van hartfalen. BNP en NT-proBNP stellen de dokter in staat om goed onderscheid te kunnen maken tussen hartfalen en andere problemen zoals longziekten. Een nauwkeurige diagnose is belangrijk omdat hartfalen goed behandeld kan worden.

Wat betekent de uitslag?
De uitslag van beide testen is sterk afhankelijk van de gebruikte methode. Daarom variëren referentiewaarden van laboratorium tot laboratorium.

Licht tot sterk verhoogd:
Verhoogde waarden wijzen erop dat de patiënt hartfalen heeft. Hoe hoger de waarden hoe ernstiger het hartfalen. Een hogere waarde betekent ook dat de vooruitzichten slechter zijn. Het komt echter ook voor dat BNP en NT-proBNP waarden hoger zijn, terwijl er geen sprake is hartfalen. Dit kan het geval zijn bij oudere mensen of bij mensen met een nierziekte.

Verlaagd:
Waarden voor BNP en NT-proBNP die te hoog zijn, kunnen weer lager worden bij patiënten die therapie krijgen voor hartfalen. Geneesmiddelen die hiervoor worden gebruikt zijn: ACE-remmers, beta blockers en diuretica (plaspillen).

http://www.uwbloedserieus.nl/aanvraagformulier.php?id=165