Overgewicht lijkt de gesel van deze tijd te zijn. Toch is de oplossing van dat probleem nog verder weg dan die van het wereldraadsel. Diëten is het meest gebruikelijke antwoord, maar afgezien nog van het feit dat niet ieder dieet bij iedereen aanslaat, blijkt meestal ook dat ieder dieet na een tijdje niet meer werkt en het verloren gewicht halsstarrig terugkomt – het zogenaamde jojo effect.

Iedereen zou zeggen dat ik het van tevoren had kunnen zien aankomen: overgewicht en diabetes – dan kunnen de hart klachten niet uitblijven. Toch had zelfs mijn internist, die me ieder kwartaal controleerde, niets in de gaten.

Tot mijn grote vreugde mag de Vereniging tegen de Kwakzalverij medische knoeiers volgens een eigen, wetenschappelijke definitie kwakzalvers noemen, dat zijn dus degenen niet of slecht onderbouwde methodes toepassen, die geen redelijk uitzicht op genezing bieden.

Minister Klink (Volksgezondheid) overweegt om mensen die zonder tussenkomst van de huisarts rechtstreeks naar de spoedeisende hulp van een ziekenhuis gaan, een eigen bijdrage op te leggen. ,,Hier ben ik het niet mee eens”, stelt zorgwethouder Marijke Vos in Amsterdam. ,,Je moet mensen geen bijdrage vragen omdat ze naar de spoedeisende hulp gaan; je moet duidelijk maken waar ze wel naartoe kunnen met een medisch probleem buiten kantooruren.

De Stichting Hartpatiënten Nederland (SHN) heeft weer eens de vinger op de zere plek gelegd: er verdwijnen donorharten in Nederland! Bovendien blijkt dat er in Nederland minder harttransplantaties worden uitgevoerd dan in de ons omringende landen.

In januari zullen meer dan één miljoen Nederlanders merken dat hun cholesterolverlager niet langer zomaar wordt vergoed. Het gaat om de dure patentgeneesmiddelen Lipitor, Crestor, Lescol en Ezetrol. Deze middelen zullen alleen nog vergoed worden als de behandelend arts schriftelijk verklaart dat de patiënt volgens de geldende behandelrichtlijnen is aangewezen op deze middelen.

De producent van de cholesterolverlager rosuvastatine, AstraZeneca, heeft via het Algemeen Nederlands Persbureau een bericht de wereld ingestuurd waarvan de boodschap glashelder is: gezonde mensen met een verhoogde waarde C-reactieve proteïne (CRP) moeten de cholesterolverlager gaan slikken.

Dit bekende Nederlandse gezegde kan wel eens van toepassing zijn voor vele ziekenhuizen die nu in Nederland percutane interventies gaan opstarten zonder adequate infrastructuur.

De farmaceutische industrie sloeg vorige week krachtig toe. Nóg meer mensen moeten aan de cholesterolverlagende pil Crestor. Via het ANP werden de resultaten van een onderzoek wereldkundig gemaakt.

Wat te doen bij medische tekortkomingen?
Je moet naar het ziekenhuis met de bedoeling dat men je daar beter maakt en dan blijkt dat er iets behoorlijk mis is gegaan !

Pas op voor ‘dotteren’ in algemeen ziekenhuis! “Ik zou mij zelf zeker níet laten dotteren in een algemeen ziekenhuis dat niet is gespecialiseerd in dotterbehandelingen.” Waarom niet? Wel, omdat de risico’s voor mij, als patiënt, dan onnodig veel groter zijn.

Pagina's