4 berichten / 0 nieuw
Laatste bericht
tommanders
afbeelding van tommanders
Offline
Laatst gezien: Nooit geleden
Lid sinds: 30/09/2008 - 15:35
combinatie medicijnen/citrussappen

ik lees dat het innemen van medicijnen met citrussappen de werking kan beïnvloeden. kan iemand aangeven hoeveel tijd er moet zitten tussen het nuttigen van citrussappen en het innemen van medicijnen?

Lisa
afbeelding van Lisa
Offline
Laatst gezien: 3 maanden 1 week geleden
Lid sinds: 02/09/2008 - 13:05
Re:combinatie diverse medicijnen/grapefruit

Eating grapefruit can work against several prescription medications

BY GORDON J. RAFOOL

Published: Sunday, November 16, 2008

Eating grapefruit in Florida seem to be a statewide activity. Grapefruit is a very healthy addition to a well-balanced diet. Everyone knows that it is rich in Vitamin C, it is low in calories and has a lot of fiber and potassium.

Grapefruit is a unique fruit that has certain characteristics that can change medication absorption and metabolism. In some, consuming grapefruit can have a persistent action on certain medications for up to 72 hours. This very action can cause the usual doses of certain medications to increase and in other medications to decrease.

[i]Anti-arrythmics[/i] can be influenced by grapefruit. The one that is most influenced is the medication Cordarone (Amiodarone). In that same class is Quinidine. Grapefruit increases the blood levels of this medication. When this occurs, it can cause significant changes in the heart.

Medications known as [i]calcium channel blockers[/i] include Plendil, Cardene and Procardia. These are medications that are used in blood pressure and heart conditions. Grapefruit will increase the levels of these medications and can even cause swelling, headache, fast heart rate and in some, a heart attack.

[i]Statins[/i] are medications used for lowering cholesterol. Grapefruit can influence Lipitor, Mevacor and Zocor. Grapefruit will cause these levels to be increased. When this occurs, it causes more muscle aches, irritation, and liver failure.

[i]Cancer medications[/i] include Sandimmune, Tacrolimus and Fortovase. Grapefruit will increase these blood levels and can cause toxicity.

It is a good idea to talk to a doctor before eating grapefruit to find out if it is safe for consumption.

Dr. Gordon J. Rafool is a specialist in family practice and geriatrics at Gessler Clinic in Winter Haven.

bron:www.newschief.com

Job Pieter Tent ( )
afbeelding van Job Pieter Tent
Re:combinatie medicijnen/citrussappen

U zult het wel in dit artikel gelezen hebben :
[url]http://www.hartgenoten.nl/alles-over-voeding/medicijn-niet-met-sap-innem...

De tijd die er dan ongeveer tussen moet zitten is de tijd dat het duurt om zo'n glas te verwerken. Bij de één gaat het wat sneller dan bij de ander. Het heeft ook te maken met inspanning e.d.

Neem dan het zekere voor het onzekere en probeer er een uur tussen te houden. In die tijd heeft de maag de stoffen al opgenomen en deels verwerkt.

Lisa
afbeelding van Lisa
Offline
Laatst gezien: 3 maanden 1 week geleden
Lid sinds: 02/09/2008 - 13:05
Re:combinatie medicijnen/citrussappen

Bij bepaalde medicijnen mag je geen grapefruit(citrus)sap drinken, niet zozeer omdat het de opname in de darm remt, maar omdat het de afbraak blokkeert (door een opruim-enzym te remmen) waardoor je stapeling van het medicijn krijgt (dus een te sterk effect, met mogelijk ernstige bijwerkingen).
Als iemand bv statinen slikt, kan die persoon beter helemaal geen grapefruitsap drinken.

Meer info is te vinden op
http://europe.obgyn.net/nederland/mp/default.asp?page=/nederland/mp/nwsp...

Ik zet het artikel hier ook maar even.

Timmer S.
Grapefruitsap en medicijnen. Hoe veilig is deze cocktail?
Arts & Apotheker 2002 (4):42-43

Het eten van een grapefruit of het drinken van grapefruitsap naast het gebruik van reguliere medicatie kan tot gevaarlijke interacties leiden. Bestanddelen in grapefruit(sap) - de flavonoiden naringine en quercetine, furanocoumarines en mogelijk andere stoffen - blokkeren de activiteit van het enzym CYP3A4 (cytochroom P450 3A4-isoenzym) in de dunne darmwand en zorgen daarnaast voor afbraak van dit enzym.

Grapefruitsap heeft daarentegen geen noemenswaardige invloed op de activiteit van het cytochroom P450 3A4 isoenzym in de lever.

De schatting is dat meer dan de helft van de veel voorgeschreven medicijnen na orale inname gedeeltelijk door het enzym CYP3A4 in de darmwand wordt afgebroken (first-pass effect) Bij een verminderde CYP3A4-activi-teit als gevolg van het drinken van grapefruitsap, kan de bloedconcentratie van een medicijn gevaarlijk hoog oplopen en kunnen emstige bijwerkingen optreden.

Een voorbeeld; één tablet lovastatine (een cholesterolverlagende statine) ingenomen met een glas grapefruitsap kan hetzelfde effect hebben als 12 tot 15 tabletten, ingenomen met water. Een ander mechanisme waardoor grapefruitsap de plasmaconcentratie van een geneesmiddel mogelijk verhoogt, is via inhibitie van het intestinale P -glycoproteïne, dat belast is met de excretie van verschillende xenobiotica naar het darmlumen. Dit laatste mechanisme speelt vermoedelijk een rol bij cyclosporine.

De mate waarin grapefruitsap de primaire afbraak van een geneesmiddel in de dunne darm vermindert verschilt aanzienlijk per individu. Herhaalde inname van grapefruitsap leidt tot een verdere verlaging van CYP3A4 door afbraak van het enzym en onvoldoende compensatie door synthese van CYP3A4, zodat consumptie van grapefruitsap een cumulatief effect heeft.

Door het cumulatieve effect van grapefruitsap en de individuele reactie en wordt het veiliger geacht grapefruitsap niet te combineren met een aantal medicijnen. De lijst medicijnen waarbij consumptie van grapefruitsap wordt afgeraden wordt gaandeweg langer. Deze interactie nodigt echter ook uit tot een positieve uitleg; de effectieve orale dosis van een geneesmiddel is lager bij gelijktijdig gebruik van grapefruitsap. Zo wordt in een onderzoek grapefruitsap aangewend om de cyclosporinespiegel bij patiénten met psoriasis te verhogen.
Voorzichtigheid is geboden.

Grapefruitsap vermindert de afbraak van de volgende medicijnen:

1. Statines: lovastatine, atorvastatine, simvastatine
2, Antihistaminica: astemizol, terfenadine (zeer gevaarlijk, vanwege het risico van (fatale) hartritmestoornissen)
3. calciumantagonisten: nifedipine, amlodipine, nimodipine, nitrendipine, felodipine, nisoldipine, nicardipine, (nor)verapamil
4. Psychofarmaca: buspiron, quetiapine, methadon
5. Benzodiazepines: diazepam, triazolam, midazolam
6. Tmmunosuppressiva: cyclosporine, tacrolimus, sirolimus, methylpreduisolon
7. HIV protease remmer: saquinavir
8. Oestrogenen: ethinylestradiol, 17B-estradiol
9. Overig: amiodaron, artemether, carbamazepine, cisapride, erythromycine, losartan, digoxine
.