Fonds buitenlandse kinderen

Nog steeds bereiken ons uit het buitenland vele aanvragen voor hulp van jonge hartpatiëntjes. Ons hulpfonds buitenlandse kinderen probeert zoveel mogelijk van dit soort vragen positief te beantwoorden. Maar zonder uw geldelijke steun kunnen wij niet. Geef daarom die kinderen die zonder uw hulp geen kans op een toekomst hebben een kans. Hartverwarmend zijn de berichten die wij nog steeds krijgen van die kinderen die met uw hulp een nieuwe toekomst gekregen hebben. Levend in ons eigen Nederland lijkt het wel eens alsof op heel de wereld een zo georganiseerde verzorging van zieken is als in ons land.
Niets is minder waar. Steun daarom het hulpfonds buitenlandse kinderen, en stort uw bijdrage op onderstaand rekeningnummer. U kunt er van op aan dat het geld gebruikt wordt voor hulp aan die kinderen die het het hardst nodig hebben.

Steun het fonds buitenlandse kinderen en maak uw bijdrage over op rekeningnummer NL75 INGB 0000 006333 t.n.v. Hartpatiënten Nederland te Roermond onder vermelding van: Fonds buitenlandse kinderen.