De stichting

Wie zijn wij?

 

Ambassadeurs

Wie is Mersiha?

Mersiha Ćuk is een 29-jarige journaliste, maar ook hartpatiënte. Zij rekent zichzelf tot de 'vergeten' doelgroep hartpatiënten: jongvolwassenen. Aangezien jongvolwassenen met andere vragen rondlopen, tracht zij als ambassadrice te voorzien in de ontbrekende informatievoorziening. Daarnaast staat zij klaar om met (jonge) lotgenoten over hun ervaringen, toekomstverwachtingen en al het overige wat hen aan het hart gaat in gesprek te gaan én waar mogelijk te helpen. Of om in vaktermen te spreken: een hart onder de riem steken. 

Je bent heel erg welkom op ons forum.

Financieel

          Begroting 2019 Werkelijk 2018 Begroting 2018 Werkelijk 2017
Opbrengsten x 1.000 507   550   489   538  
                     
  Donaties       350   361 380   378
                     
  Donaties buitenlandse kinderen   1   1 15   20
                     
  Nalatenschappen/ legaten   150   182 90   133
                     
  Verkoop goederen     3   3 1   1
                     
  Overige opbrengsten     0   0 0   0
                     
  Rentebaten     3   3 3   6
                     
Uitgaven x 1.000 462   451   482   476  
                     
  Bestedingen aan doelstellingen   312   312 352   349
                     
    patiënten       309   309    350   342
    Buitenlandse kinderen   2    2   1   7
    Adviezen patiënten     1    1   1   0
                     
  Kosten fondsenwerving   40   29 30   31
  Beheer en administratie (kantoor personeel) 110   110 100   96
                     
Resultaat x 1.000 45   99   7   62  
                         
  Samenstelling bestuur Beloning bestuurders; De bestuurders zijn onbezoldigd werkzaam.
  J.M. van Overveld voorzitter
  E.M.J. Wijers-Barten secretaris
  J.W. Stevens penningmeester

Bekijk hier de jaarrekening en het bestuursverslag van 2018.

Bekijk hier de statuten van de stichting.

ANBI logo hartpatienten HPNWij voldoen aan de eisen van ANBI.
Wij zijn een "Algemeen Nut Beogende Instelling": controleer hier