De stichting

Wie zijn wij?

 

Beleidsplan 2018

Bekijk hier het beleidsplan van 2018.

 

Ambassadeurs

Wie is Mersiha?

Mersiha Ćuk is een 29-jarige journaliste, maar ook hartpatiënte. Zij rekent zichzelf tot de 'vergeten' doelgroep hartpatiënten: jongvolwassenen. Aangezien jongvolwassenen met andere vragen rondlopen, tracht zij als ambassadrice te voorzien in de ontbrekende informatievoorziening. Daarnaast staat zij klaar om met (jonge) lotgenoten over hun ervaringen, toekomstverwachtingen en al het overige wat hen aan het hart gaat in gesprek te gaan én waar mogelijk te helpen. Of om in vaktermen te spreken: een hart onder de riem steken. 

Je bent heel erg welkom op ons forum.

Financieel

          Begroting 2018 Werkelijk 2017 Begroting 2017 Werkelijk 2016
Opbrengsten x 1.000 489   538   425   815  
                     
  Donaties       380   378 380   384
                     
  Donaties buitenlandse kinderen   15   20 1   2
                     
  Nalatenschappen/ legaten   90   133 40   423
                     
  Verkoop goederen     1   1 1   1
                     
  Overige opbrengsten     0   0 0   0
                     
  Rentebaten     3   6 3   5
                     
Uitgaven x 1.000 482   476   509   509  
                     
  Bestedingen aan doelstellingen   352   349 352   353
                     
    patiënten       350   342    350   352
    Buitenlandse kinderen   1    7   1   1
    Adviezen patiënten     1    0   1   0
                     
  Kosten fondsenwerving   30   31 57   57
  Beheer en administratie (kantoor personeel) 100   96 100   99
                     
Resultaat x 1.000 7   62   -84   306  
                         
  Samenstelling bestuur Beloning bestuurders; De bestuurders zijn onbezoldigd werkzaam.
  J.M. van Overveld voorzitter
  E.M.J. Wijers-Barten secretaris
  J.W. Stevens penningmeester

Bekijk hier de jaarrekening van 2017.

Bekijk hier het bestuursverslag van 2017.

Bekijk hier de statuten van de stichting.

ANBI logo hartpatienten HPNWij voldoen aan de eisen van ANBI.
Wij zijn een "Algemeen Nut Beogende Instelling": controleer hier