Veelgestelde-vragen-rijbewijzen

Veelgestelde vragen over rijbewijzen

Ik heb een geldig rijbewijs! Waarom moet ik dan een nieuw rijbewijs aanvragen nu ik ICD-drager ben geworden?
Uw medische gesteldheid is veranderd. Na de implantatie van de ICD mag u sowieso twee maanden geen auto besturen. Uw rijbewijs moet opnieuw geldig worden verklaard. Dat kan alleen het CBR. Daarvoor heeft het CBR een gezondheidsverklaring nodig, evenals een verklaring van uw cardioloog. U krijgt dan een rijbewijs met de aantekening code 100 (voor privégebruik) of code 101 (privé en beperkt beroepsgebruik). 

Welke rijbewijzen mag ik als ICD-drager nog hebben?
U kunt gebruik maken van deze rijbewijzen: AM, A, B, B + E. Alle andere rijbewijzen zijn uitgesloten. 

Moet ik na implantatie van een ICD een rijbewijs met code 100 aanvragen?
In ons land is er geen meldplicht. Toch is het beter om dat wel te doen. Mogelijk bent u juridisch alleen maar volledig gedekt als u beschikt over een rijbewijs met de code 100 of 101.

U kunt na de implantatie van een ICD ook niet direct een nieuw rijbewijs aanvragen omdat u twee maanden geen auto mag rijden. Het CBR kan u daarna opnieuw rijgeschikt verklaren. De cardioloog mag na deze twee maanden een geschiktheidsverklaring voor code 100 of 101 verstrekken, met een maximumperiode van vijf jaar. Maar dan mogen zich tijdens de wachttijd geen problemen of complicaties hebben voorgedaan.

De geschiktheidsverklaring van de cardioloog kunt u samen met de Gezondheidsverklaring naar het CBR opsturen. Het CBR bevestigt vervolgens de ontvangst. Zodra alle vereiste formulieren aanwezig zijn en vooral juist en volledig zijn ingevuld (!), neemt het CBR uw vrijwillige en tussentijdse melding van een gewijzigde gezondheidstoestand zo snel mogelijk in behandeling. U krijgt uiteindelijk te horen of u in het gemeentehuis een nieuw rijbewijs kunt verkrijgen (tegen betaling). Reken op vier weken tussen de aanvraag en de ‘uitslag’. Het kan echter zijn dat het CBR meer informatie wil. Dan duurt de procedure langer. Vul de formulieren daarom goed in, en maak er kopietjes van! Hulp nodig? Bel ons even tijdens kantooruren via 0475 – 31 72 72.

Welke documenten heb ik nodig bij het aanvragen van een rijbewijs voor eigen gebruik (privé dus, ook wel code 100 genoemd)?
1. Een Gezondheidsverklaring, tegen betaling te verkrijgen op het gemeentehuis of te downloaden via www.cbr.nl, of
2. Een Gezondheidsverklaring met Keuringsverslag): tegen betaling te verkrijgen op het gemeentehuis of te downloaden via www.cbr.nl, opsturen binnen 14 dagen na ondertekening door de keuringsarts;
3. Een geschiktheidsverklaring van uw cardioloog met een maximale geldigheidsduur van drie maanden. 

Welke documenten heb ik nodig voor de aanvraag van een rijbewijs voor beperkt beroepsmatig gebruik inclusief privégebruik (code 101)?  
1. Een Gezondheidsverklaring, tegen betaling te verkrijgen in het gemeentehuis of te downloaden via www.cbr.nl, of
2. Een Gezondheidsverklaring met Keuringsverslag, tegen betaling te verkrijgen in het gemeentehuis of te downloaden via www.cbr.nl  - deze verklaring moet u opsturen binnen 14 dagen na ondertekening door de keuringsarts;
3. Een geschiktheidsverklaring van uw cardioloog met een maximale geldigheidsduur van drie maanden. 
4. Een werkgeversverklaring;
5. Een Uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel als u werkgever of zzp’er bent;
6. Eigen toelichting aanvraag code 101 als u zelf werkgever of zzp’er bent.
 
Code 101 legt een maximum rijtijd van vier uur op. Wat als ik langer rijd?
Houdt u aan het maximum van vier uur! Rijdt u langer en raakt u betrokken bij een verkeersongeval, dan kan de rechter u veroordelen wegens het overschrijden van de maximumtermijn. En dan loopt u het risico dat uw verzekering uw schade niet vergoedt.

Code 101 maakt een beperkt beroepsmatig gebruik van maximaal 4 uur per dag van een rijbewijs met code 101 mogelijk. Geldt dat ook voor een T-rijbewijs?
Ja. Ook Land- of Bosbouwtrekkers (LBT) of bijna alle motorvoertuigen met beperkte snelheid (MMBS) mag u slechts vier uur per dag besturen. Bent u agrariër en ICD-drager, dan moet u code 101 aanvragen voor motorvoertuigen waarvoor een T-rijbewijs verplicht is, voor zover u ermee op de openbare weg rijdt. U mag wel zonder rijbewijs op eigen erf of grond rijden.

Meer weten over het T-rijbewijs? Download op www.cbr.nl de brochure: T-rijbewijs. 
 
Ik heb al een rijbewijs met code 100 of 101. Welke documenten heb ik nodig voor de verlenging daarvan?
Uw gecodeerd rijbewijs is maximaal vijf jaar geldig. Wilt u dat verlengen, dan hebt u dezelfde documenten nodig als vijf jaar geleden. Dus voor code 100 en 101 ook nu weer een geschiktheidsverklaring van uw cardioloog en voor code 101 bovendien een werkgeversverklaring. Eigenlijk wel logisch, want uw medische rijgeschiktheid kan de afgelopen vijf jaar veranderd zijn. 

Als u 75 jaar of ouder bent, heeft u ook de verplichte seniorenkeuring nodig en een gezondheidsverklaring met geneeskundig verslag. De arts vult dat verslag in. Daarna kunt u dat samen met het rapport van uw cardioloog opsturen. Meer weten? Raadpleeg uw huisarts of cardioloog.

Hoe zit dat met rijden in het buitenland?
Alle lidstaten van de Europese Unie, en verder Liechtenstein, Noorwegen en IJsland erkennen elkaars rijbewijs. Ook met de aantekening code 100 of 101 is rijden daar geen probleem. Maar gaat u ergens anders naartoe, dan is het verstandig vooraf bij de ANWB een Internationaal Rijbewijs (IRB) aan te vragen.
 
Mag ik als ICD-drager met een scootmobiel,  brommer of snorfiets rijden?
Ja. Daarvoor heeft u alleen het rijbewijs AM nodig. Alleen bij een elektrische scooter ligt het iets ingewikkelder. 

Hoe zit het als ik auto’s en dergelijke wil vervoeren met een aanhanger?
Dat ligt eraan. Download de CBR-brochure 'Aanhangwagens en caravans' op www.cbr.nl.
 
Ik verhuis naar het buitenland. Hoe zit het dan met mijn rijbewijs? Weten ze daar ook wat code 100 en 101 betekent?
In elk land gelden er op onderdelen andere regels. Zoek een antwoord op uw specifieke vraag via de website van de Rijksdienst voor het Wegverkeer: www.RDW.nl

Mag ik een 17-jarige met een geldig rijbewijs begeleiden?
Bent u in bezit van een geldig rijbewijs met code 100 of 101, dan mag u een zeventienjarige, die al in het bezit is van een geldig rijbewijs, begeleiden. Het CBR ontraadt ICD-dragers als begeleider op te treden, als u minder dan twee maanden geleden een ICD kreeg of minder dan twee maanden geleden een schok kreeg. Meer informatie op: www.RDW.nl en vervolgens de link ‘Begeleiderspas’.