Hartelijk welkom bij Hartpatiënten Nederland.


Hartpatiënten, familieleden, vrienden, professionals in de zorg: welkom op de website van Hartpatiënten Nederland. Onze organisatie is er 100% voor de patiënt. Dat wil zeggen dat we hartpatiënten informeren in de breedste zin over álles wat met hun kwaal te maken heeft. We helpen u zonodig bij het vinden van de juiste medische behandeling en begeleiding; ook als die hulp juridisch dient te zijn. Wij brengen lotgenoten met elkaar in contact. Wij nodigen u van harte uit om op deze vernieuwde website te leren, te delen en anderen te ontmoeten. Welkom!


Lees meer over ons

Nieuws

Deze week schrijft Luc Bonneux in Medisch Contact een column over Ebola die het probleem van conflicterende belangen

Een grote studie, waarbij gegevens van 40.000 mensen onder de loep zijn genomen, heeft twee nieuwe genvarianten

Een internationaal onderzoeksteam, waaronder onderzoekers van het Radboudumc, heeft elf regio’s

Het Erasmus MC heeft het initiatief genomen tot het grootste en snelste onderzoek ooit naar bloeddoorstroming.

De eerste Nederlandse editie van Stoptober is succesvol verlopen. Tienduizenden rokers hebben deze maand

Hartverhalen

Op het forum....

Meer onderwerpen »

‘Hartpatiënten Nederland geeft me vertrouwen en hoop en maakt dat ik als hartpatiënt kan leven, met niet al te veel angst. Ik ga nu zelfs weer op vakantie!’

AMC krijgt vergunning voor hartklepvervanging

In Nederland is de reguliere hartoperatie bij een hartklepvervanging jaarlijks voor 500 tot 600 patiënten te ingrijpend. Voor deze patiënten biedt een veel minder belastende ingreep,
Hartklep door via de lies of tussen de ribben door de hartklep te vervangen, uitkomst. Het ministerie van VWS geeft - na zorgvuldig onderzoek van de inspectie Gezondheidszorg - aan vijf ziekenhuizen een vergunning om slecht functionerende hartkleppen op deze manier te vervangen. Het betreft het AMC, het Leids Universitair Medisch Centrum, het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein/Utrecht, het Maastricht Universitair Medisch Centrum en het Amphia ziekenhuis in Breda.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg constateert dat vijf van de vijftien zorgcentra die een vergunning aanvroegen, kwalitatief boven de andere centra uitstaken. Met de keuze van deze vijf ziekenhuizen zorgt het ministerie dat de kwaliteit en ervaring met deze nieuwe techniek geconcentreerd wordt. De ziekenhuizen werken dan ook gezamenlijk aan een goede kwaliteitsregistratie. Ook stellen zij veiligheid- en kwaliteitsrichtlijnen op en delen ze intensief ervaringen met elkaar.

Een percutane hartklepvervanging is een behandelingstechniek waarbij de hartklep “percutaan”, dat wil zeggen door de huid heen, wordt vervangen. Dit is anders dan bij een klepvervanging door middel van een hartklepoperatie. Daarbij moet de gehele borstkas worden geopend en moet de patiënt aan een hart-longmachine worden aangesloten. Bij  een percutane benadering vindt de klepvervanging plaats via de liesslagader,  via de oksel, via de halsader of tussen de ribben door via de punt van  het hart. In dit geval is geen hart-longmachine nodig en vaak zelfs geen volledige narcose.

Op dit moment is een openhartoperatie nog de standaardbehandeling voor patiënten met een ernstige klepvernauwing. Een percutane hartklepvervanging is een alternatief voor mensen met een ernstige hartklepvernauwing die niet in aanmerking komen voor hartchirurgie of waarbij chirurgie niet aantrekkelijk is vanwege de leeftijd of bijkomende aandoeningen. Inclusief het vervangen van de klep zelf, hoeft een patiënt slechts vijf dagen in het ziekenhuis te verblijven. Daarmee werkt de behandeling op termijn kostenbesparend en vermindert het de druk op schaarse ziekenhuisbedden. Wel is het van belang dat op korte termijn een vergoeding komt voor deze procedure, omdat ziekenhuizen de kosten hiervoor op dit moment nog zelf betalen.

Bron: AMC
hartfalen - hartstichting - hartinfarct - hartritmestoornis - hartaanval - lotgenoten - hartkleppen - dotteren - hartstilstand - hartoperatie - boezem fibrilleren - hartproblemen - symptonen hartaanval - hartafwijking - openhartoperatie - hartrevalidatie - hartklepoperatie - overslaand hart - sporthart - hartonderzoek - hartchirurgie - harttransplantatie - aangeboren hartafwijking - hartkwaal - hartcentrum - kunsthart - dotterbehandeling - hartaandoening - hartziekte - hartmassage - aangepaste vakanties - begeleid reizen - zorgvakanties - harttumor - donorhart - hartcentra - steunhart - hartslag - hartkloppingen - sitemap